Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh học tập Chuyên đề năm 2022 “xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”

13/06/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh học tập Chuyên đề năm 2022 “xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”
Thực hiện Công văn số 232-CV/BTGHU ngày 30/5/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cao Lãnh về việc định hướng tổ chức học tập, quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Sáng ngày 13/6, Chi bộ Thanh Tra - Tư pháp tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2022 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” (Tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn) đến 03 cơ quan thuộc Chi bộ (Thanh Tra, Tư Pháp và Chi cục THADS Huyện).
Tại Hội nghị, thay mặt Chi bộ, đồng chí Huỳnh Trung Kiên, Bí thư chi bộ Thanh tra – Tư pháp đã triển khai chuyên đề đến các đảng viên. Chuyên đề tập trung vào 2 nội dung chính đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hoá và con người; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
Chuyên đề năm 2022 có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Đây còn là chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá con người. Qua đó, vận dụng xây dựng văn hoá con người Đồng Tháp nghĩa tính, năng động, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh. Qua học tập chuyên đề giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
                                                                              Dương Thanh Diễm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: