Sign In

Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Lai Vung

27/07/2022

Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Lai Vung
Sáng ngày 27/7/2022, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Lai Vung họp bàn, xem xét cho ý kiến giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lai Vung/Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan gồm: Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Phòng Tư pháp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các xã,…
Tại cuộc họp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đưa ra 03 vụ việc. Vụ ông Trần Ngọc Hồng ngụ xã Định Hòa có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Văn Hoàng 70.000.000đ và lãi chậm thi hành án; Vụ hộ ông Nguyễn Văn Lấu ngụ xã Vĩnh Thới tranh chấp QSDĐ với hộ bà Bùi Thị Nguyệt; Vụ hộ ông Nguyễn Văn Bảy ngụ xã Tân Phước tranh chấp QSDĐ về việc chia thừa kế với hộ ông Nguyễn Văn Hai.
Sau khi nghe Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình bày tóm tắt các sự việc, đề xuất hướng giải quyết, các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tham gia phát biểu ý kiến và đề nghị những phương án giải quyết các vụ việc trên.
Kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện khẳng định các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu phải được tổ chức thi hành trên thực tế, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Bản án có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng, đương sự phải nghiêm chỉnh chấp hành. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện/Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện chỉ đạo Chi cục THADS huyện tiếp thu ý kiến đề xuất của các ngành hữu quan, phối hợp với các ngành có liên quan khẩn trương tổ chức thi hành các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật./.
                                                                                                          Kim Loan

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: