Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung, lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

26/04/2023

Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung, lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có ông Lê Quốc Tuấn - Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động huyện Lai Vung, ông Nguyễn Bùi Trí, Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lai Vung, ông Cao Văn Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung, cùng với 13 công đoàn viên Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung cùng dự.
Tại Đại hội, ông Cao Văn Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự Huyện thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu của Ban Chấp hành đề ra. Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia trong mọi hoạt động; vận động đoàn viên và người lao động trong đơn vị tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành, Công đoàn cấp trên phát động. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn viên, động viên, khích lệ tinh thần công đoàn viên trong công tác và luôn quan tâm đến cuộc sống của công đoàn viên, xây dựng một tập thể đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ, sẽ chia lúc khó khăn.
Qua một buổi làm việc với ý kiến đóng góp chân tình, tinh thần đoàn kết cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm: ông Cao Văn Nghĩa, bà Nguyễn Thị Kim Loan và ông Lê Văn Vĩ. Ban chấp hành đã tín nhiệm bầu ông Cao Văn Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở, bà Nguyễn Thị Kim Loan giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với sự lãnh đạo sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Chi bộ, sự năng nổ, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới, có thể tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ sớm đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự Huyện ngày càng vững mạnh./.
Đoàn Phi Học

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: