Sign In

Chi cục THADS huyện Lai Vung tổ chức đánh giá công chức, bình xét thi đua khen thưởng năm 2023

28/09/2023

Chi cục THADS huyện Lai Vung tổ chức đánh giá công chức, bình xét thi đua khen thưởng năm 2023
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 27/9/2023 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung tổ chức cuộc họp đánh giá công chức và bình xét thi đua khen thưởng năm 2023
Đến dự họp có ông Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục THADS, đồng chí Lê Hà Nhựt Phượng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS, cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS Huyện.
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bùi Trí, Chi cục trưởng Chi cục THADS Huyện thông qua Công văn số 868/CTHADS-TCCB ngày 13/9/2023 của Cục THADS tỉnh Đồng Tháp về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; bổ sung lý lịch năm 2023 và xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024; đồng thời báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác năm 2023 phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Trên cơ sở đó, từng công chức trong đơn vị thông qua Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2023 và được các công chức, người lao động của cơ quan đóng góp thẳng thắn, có trách nhiệm, hiệu quả về những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, hướng tới mục tiêu chung trong tình hình mới của ngành đặt ra. Kết quả đánh giá, các cá nhân đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và thống nhất cao với kết quả đạt được của tập thể trong năm 2023 về việc đạt tỷ lệ 85,44%/83% và về tiền đạt tỷ lệ 55,14%/48%

Kết quả cuộc họp, tập thể thống nhất 100% như sau:
- Đối với đơn vị: Tập thể thống nhất đề nghị về trên công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc.
- Đối với cá nhân: 03 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 07 công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03 người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Văn Khanh - Phó Cục trưởng Cục THADS Tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao; đơn vị đoàn kết nội bộ tốt; kết quả thực hiện nhiệm vụ dần đi vào ổn định, bền vững... hướng tới cần tiếp tục phát huy. Với những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, thì đề nghị tập thể đơn vị, các công chức cố gắng khắc phục, tìm giải pháp phù hợp để tháo gỡ. Đồng thời, chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ năm công tác 2024, theo đó cần bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của Cục THADS Tỉnh, của địa phương để thực hiện.        

Thay mặt cho đơn vị, Chi cục trưởng Nguyễn Bùi Trí tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng đối với đơn vị, hứa sẽ khắc phục, vượt qua các khó khăn và trong năm mới phát huy tốt hơn nữa những mặt mạnh để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đánh giá công chức và người lao động năm 2023 đã thành công tốt đẹp và đề nghị về trên xem xét khen thưởng đối với cá nhân 02 công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 04 công chức và người lao động đề nghị tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp./.
 
Đoàn Phi Học
      

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: