Sign In

Chi bộ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2023

28/09/2023

Chi bộ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2023
Sáng ngày 27/9/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ và đảng viên năm 2023. Tham dự Hội nghị, có ông Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; ông Đỗ Thành Lơ - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự; cùng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hồng Ngự do đồng chí Phan Quyết Thắng - Huyện Ủy viên/Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy/Trưởng đoàn; về đơn vị có đồng chí Trịnh Văn Tươm, Bí thư Chi bộ/Chi cục trưởng, cùng các đảng viên, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Trước khi tiến hành tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ và đảng viên, đồng chí Trịnh Văn Tươm đã triển khai phổ biến đến toàn thể công chức, đảng viên, người lao động một số nội dung quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ và đảng viên.

Thay mặt Chi bộ và đơn vị đồng chí Trịnh Văn Tươm thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chi bộ và của đơn vị. Qua kết quả báo cáo của tập thể đạt được trong năm 2023 về việc đạt 87,85/83%, về việc đạt 62,8/47%.

Đơn vị, Chi bộ tiến hành đánh giá, xếp loại công chức, người lao động, tập thể đơn vị, Chi bộ và đảng viên theo đúng trình tự quy định.

Sau khi tập trung đánh giá tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong lề lối làm việc; việc đấu tranh phòng chóng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo dức lối sóng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện); việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước về những điều đảng viên không được làm; đồng thời đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm vừa qua, các thành viên trong đơn vị, chi bộ góp ý đối với công chức, đảng viên nêu lên những ưu và khuyết điểm của từng cá nhân. Phân tích, đánh giá đối với Chi bộ và đơn vị; Hội nghị đã bỏ phiếu kính. Kết quả 100% thống nhất đề nghị xếp loại:
- Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Cá nhân đảng viên, công chức và người lao động (100% đảng viên, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 công chức, 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số đảng viên, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ).
Phát biểu tại buổi đánh giá, xếp loại chất lượng ông Vũ Quang Hiện ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của tập thể đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, đồng thời ông cũng dự báo năm 2024 lượng án thụ lý có thể tăng hơn năm 2023, do vậy ông yêu cầu tập thể đơn vị phải phấn đấu nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Phan Quyết Thắng đánh giá cao buổi kiểm điểm diễn ra nghiêm túc, khách quan, các đảng viên có ý kiến đóng góp thẳng thắn đối với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhưng bên cạnh đó cũng còn hạn chế một vài đảng viên trẻ chưa đóng góp ý kiến nhiều.

Kết thúc buổi đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ và đảng viên đồng chí Trịnh Văn Tươm đã tiếp thu ý kiến đóng góp và đề nghị Chi bộ, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn để năm 2024 hoàn thành tốt hơn nữa công tác Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo đơn thực hiện nhiệm vụ chính trị đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
Thanh Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: