Sign In

Lãnh đạo Cục tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh

08/10/2015

Lãnh đạo Cục tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh
Sáng ngày 07/10/2015, Lãnh đạo Cục tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2016, với sự chủ trì của Cục trưởng Bùi Văn Tấn. Tham dự cuộc họp có các Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty, Nguyễn Phú Thiện, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và cán bộ tổng hợp của Văn phòng.
 
Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Thủy đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác THADS năm 2015 và dự thảo kế hoạch triển khai công tác THADS năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo, các mặt công tác năm 2015 tiếp tục đạt hiệu quả, đã rà soát, đánh giá và sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của Cục và các Chi cục tiếp tục được củng cố, kiện toàn; toàn tỉnh thi hành xong 93,23% việc, 86,16% tiền, 10/13 đơn vị đạt cả 03 chỉ tiêu việc, tiền được giao; giải quyết xong 102/103 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt 99% (trong đó đã giải quyết xong 01/01 đơn năm 2014 chuyển sang), không để xảy ra điểm nóng về thi hành án ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương; tổ chức tốt Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; tham mưu UBND tỉnh và một số cấp ủy, UBND cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự... Tuy nhiên, kết quả công tác năm 2015 chưa đạt được kết quả như mong muốn, còn phát sinh một số mặt hạn chế chủ quan và khó khăn khách quan như công tác quản lý, điều hành của một số lãnh đạo đơn vị thiếu quyết liệt, sâu sát, lề lối làm việc của một số công chức chậm sửa đổi, một số vụ việc thi hành án còn chậm về trình tự, thủ tục, thời hạn, Chấp hành viên gặp khó khăn khi xác định giá trị tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung, lượng án thụ lý mới tăng nhiều, phức tạp hơn, tài sản kê biên chưa bán được hay tài sản thuộc sở hữu chung, tài sản kê biên có tranh chấp chưa xử lý được và không còn chế định trả đơn yêu cầu thi hành án từ ngày 01/7/2015 nên đã gây không ít áp lực đối với Ngành…  
Về nhiệm vụ năm 2016, dự thảo kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, của HĐND tỉnh về thi hành án dân sự; tập trung xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là giáo dục tư tưởng và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, sửa đổi lề lối làm việc của công chức, gắn với học tập và làm theo Bác; thực hiện đồng bộ và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016, trong đó, ưu tiên giải quyết án đạt chỉ tiêu và quan tâm bảo vệ quyền lợi của người được thi hành án; tăng cường tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự...
Tiếp đó, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá tập trung vào những mặt còn hạn chế trong năm 2015 và định hướng một số công việc trọng tâm, giải pháp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2016.
Kết luận cuộc họp, Cục trưởng Bùi Văn Tấn nhận định năm 2015 là năm có nhiều khó khăn đối với ngành, nhất là khi Luật sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, nhưng toàn thể công chức đã có sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác, làm được nhiều việc có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Qua đó Cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương những đơn vị và công chức hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời nhấn mạnh một số mặt còn hạn chế, nhất là hạn chế chủ quan, yêu cầu Thủ trưởng các Phòng chuyên môn phải nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị, chủ động tham mưu tốt cho Lãnh đạo Cục chỉ đạo toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh như tạm giao chỉ tiêu thi hành án năm 2016, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo tương ứng với khối lượng công việc của các đơn vị trực thuộc, làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra để nâng cao chất lượng công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm 2016./.
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: