Sign In

Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 791/2015/QCPH ngày 16/10/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và Cục Thi hành án dân sự

05/01/2023

Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 791/2015/QCPH ngày 16/10/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và Cục Thi hành án dân sự
Vào lúc 14h, ngày 04 tháng 01 năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 791/2015/QCPH ngày 16/10/2015
Hội nghị do ông Bùi Văn Khanh, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và ông Lại Văn Bé Chính, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam – chi nhánh Đồng Tháp đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác chỉ đạo án tín dụng, ngân hàng; đại diện lãnh đạo: Cục THADS, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Tháp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố và đại diện một số tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện Phòng nghiệp vụ & tổ chức thi hành án dân sự thông qua báo cáo sơ kết đánh giá thực hiện quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Tháp với Cục Thi hành án dân sự. Theo đó, trong năm 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và Cục Thi hành án dân sự đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc tổ chức thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Trong năm 2022, các cơ quan THADS trên địa bàn Tỉnh đã tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng đạt 26,74% về việc và 39,87% về tiền, cao hơn năm 2021; công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin được thực hiện cơ bản tốt... Tuy nhiên, bên cạnh thì cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
Các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, các ngân hàng, tổ chức tín dụng về việc giải quyết các án tín dụng ngân hàng, qua đó đã chỉ ra được nhiều tồn tại, hạn chế cũng như đề ra nhiều giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Kết luận hội nghị, Phó Cục trưởng ông Bùi Văn Khanh và Phó Giám đốc ông Lại Văn Bé Chính thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết; tăng cường hơn nữa công tác thông tin, phối hợp; mỗi bên cần chủ động phối hợp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần thực hiện tốt hơn nữa công tác thẩm định tài sản trước khi cho vay; quá trình tranh chấp hợp đồng tín dụng cần yêu cầu Tòa án giải quyết luôn hợp đồng thế chấp tài sản (nếu có), để thuận lợi trong quá trình thi hành án. Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh phải làm tốt công tác phối hợp và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, những vụ án lớn, có giá trị cao liên quan đến hoạt động án tín dụng Ngân hàng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, giúp các tổ chức thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế tỉnh nhà.
Diễm Trinh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: