Sign In

Tập huấn chuyên đề công tác tài chính và kiểm tra công đoàn cơ sở năm 2019

15/11/2019

Tập huấn chuyên đề công tác tài chính và kiểm tra công đoàn cơ sở năm 2019
Ngày 14/11/2019, tại Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh, Công đoàn Viên chức Tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyên đề công tác tài chính và kiểm tra công đoàn cơ sở cho Chủ tịch, Kế toán, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Chấp hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công đoàn, trong đó có Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự Tỉnh tham dự tập huấn.
Tại lớp tập huấn, đồng chí Đặng Thị Tuyết Trinh - Phụ trách Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Tỉnh trực tiếp hướng dẫn, trao đổi một số nội dung cơ bản về thu chi, quản lý tài chính của công đoàn cơ sở ban hành theo Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Tấn Lộc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Tỉnh triển khai phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở, hoạt động kiểm tra, giám sát của công đoàn, một số nội dung tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và một số vấn đề thường gặp trong hoạt động công đoàn…
Đây là một trong những nội dung hoạt động rất quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cán bộ làm công tác công tác công đoàn, của Công đoàn cơ sở trong thời gian tới.


Theo Mai Thùy Hóa, Phòng Tài chính - Kế toán

Các tin đã đưa ngày: