Sign In

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

26/05/2023

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 25/5/2023, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phan Thị Mỹ Trang, Đảng ủy viên/Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, đồng chí Đặng Hữu Ninh, chuyên viên Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; đồng chí Bùi Văn Khanh, Bí thư Chi bộ/Phó Cục trưởng Cục THADS, đồng chí Vũ Quang Hiện, Phó Bí thư Chi bộ/Cục trưởng Cục THADS và 22/24 đảng viên Chi bộ.
Hội nghị thông qua báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự và báo cáo kiểm điểm cấp ủy lần thứ III, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 được các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận sôi nổi. Tính từ đầu nhiệm kỳ Chi bộ đã thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt, tổ chức cho cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như thường xuyên thông tin thời sự về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong tỉnh, trong nước và thế giới trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, 100% đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng các cấp.
Tính đến nay Chi bộ có tổng số đảng viên là 27 đảng viên (26 chính thức và 01 dự bị); kết nạp mới trong nhiệm kỳ 01 đồng chí (đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Nghị quyết là từ 01 -02); chuyển sinh hoạt đảng đi 05 đồng chí; tiếp nhận sinh hoạt đảng đến 07 đồng chí; ban chấp hành chi bộ 05 đồng chí (bí thư, phó bí thư và 03 chi ủy viên). Hiện nay, đảng viên trong chi bộ đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó 17/27 đảng viên có trình độ lý luận chính trị (gồm 01 cử nhân, 09 cao cấp, 07 trung cấp), 100% đảng viên lãnh đạo, quản lý có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Hàng năm có từ 90% -100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 10%-15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong kỳ, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã quyết định khen thưởng đối với 01 đảng viên có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; Chi bộ quyết định khen thưởng 06 đảng viên đã có thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong sinh hoạt chuyên đề năm 2021 và Đảng ủy Khối đã quyết định khen thưởng đối với 01 tập thể, 01 cá nhân có thành qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên, cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc. Chi bộ đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối để triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng. Chi ủy Chi bộ cùng với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá, công nhận Chi bộ từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
Tuy nhiên, Chi bộ, Chi ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như trong lãnh đạo, điều hành có lúc chưa tập trung, thiếu kiểm tra sâu sát, đôn đốc một số công việc; việc biểu dương đảng viên tiêu biểu, phê bình, nhắc nhở đảng viên tại các cuộc họp lệ chi bộ được Chi ủy chú trọng nhưng chưa thực hiện thường xuyên và việc biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến làm theo Bác trong giữa nhiệm kỳ chưa nhiều; công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát chưa thật sự đi vào chiều sâu... Từ đó, Chi bộ đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong giữa nhiệm kỳ tiếp theo./.
Ngọc Thật

Các tin đã đưa ngày: