Sign In

Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ về công tác Kế hoạch - Tài chính

11/09/2019

Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ về công tác Kế hoạch - Tài chính
          Để triển khai kịp thời, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng cục Thi hành án dân sự theo chủ trương đầu tư đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt (60 dự án, bao gồm: 23 dự án theo Quyết định số 419/QĐ-BTP ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và 37 dự án bổ sung danh mục sử dụng nguồn dự phòng 10%), sáng ngày 10/9/2019, Tổng cục THADS đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ về công tác Kế hoạch - Tài chính với 42 Cục THADS, trong đó có Cục THADS tỉnh Đồng Tháp, cụ thể là triển khai các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng cơ bản. Hội nghị do Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi chủ trì.
           Về thành phần dự Hội nghị, tại điểm cầu trung tâm có Lãnh đạo Tổng cục THADS, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính của Tổng cục và các đồng chí chuyên quản đầu tư xây dựng cơ bản. Tại điểm cầu 42 Cục THADS có đại diện Lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng ngân sách.
Điểm cầu Đồng Tháp
            Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính của Tổng cục thông qua các nội dung: (1) Thông báo danh sách các dự án đầu tư dự kiến khởi công năm 2020 và phân công các chuyên quản quản lý các dự án để các chủ đầu tư liên hệ trực tiếp, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; (2) Thông báo về quy trình thực hiện các công việc từ nay đến ngày 31/12/2019; (3) Danh mục hồ sơ trình duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và (4) một số nội dung các Chủ đầu tư cần lưu ý khi triển khai thực hiện dự án.
            Tại hội nghị, các đơn vị có dự án được đầu tư như Kon Tum, Lào Cai, Thanh Hóa và Cà Mau có các ý kiến trao đổi liên quan đến vấn đề mặt bằng xây dựng trụ sở và kho vật chứng, công tác giải phóng mặt bằng, xin điều chỉnh vốn…
            Kết luận Hội nghị, Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu các Chủ đầu tư của các cơ quan THADS địa phương có dự án đầu tư phải hết sức tập trung và khẩn trương thực hiện nội dung công việc chuẩn bị dự án mới đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ giải ngân của các dự án, các công trình phải đảm bảo chất lượng và tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ban ngành hữu quan để thực hiện tốt các dự án./.

Tác giả ảnh: Mai Thùy Hóa
Theo Phòng Tài chính - Kế toán

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: