Sign In

Giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2019 liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

23/10/2019

Giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2019 liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến giám sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự Tỉnh về tình hình, kết quả thi hành án dân sự trong năm 2019 có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tham dự, có ông Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có tập thể Lãnh đạo Cục và Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục.
          Tại buổi giám sát, Cục trưởng Cục THADS Tỉnh Bùi Văn Tấn đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả thi hành án dân sự, hành chính trong năm 2019, đặc biệt là kết quả thi hành các vụ việc có liên quan đến đất và tài sản gắn liền với đất, kết quả thực hiện Thông báo số 414/TB-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh kết luận Phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về công tác thi hành án dân sự. 
         Theo đó, năm 2019 các cơ quan THADS trong Tỉnh thụ lý 26.070 việc (tăng 1.993 việc so với năm 2018); 2.290 tỷ 694 triệu 758 nghìn đồng (tăng 188 tỷ 598 triệu 342 nghìn đồng so với năm 2018). Trong đó, đã giải quyết xong 15.823 việc/19.119 việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 82,76%, vượt chỉ tiêu giao 9,76%) và đã thi hành xong 400 tỷ đồng / 895 tỷ đồng có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 44,73%, vượt chỉ tiêu giao 11,73%). Đối với các vụ việc có liên quan đến đất và tài sản gắn liền với đất: thi hành tổng số 514 vụ/569 tỷ đồng, trong đó đã giải quyết xong 98 vụ/128 tỷ đồng.
      Cục THADS Tỉnh đã ban hành kế hoạch và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 414/TB-HĐND ngày 24/12/2018 của Thường trực HĐND Tỉnh về công tác THADS... Chính vì vậy, đã góp phần lớn vào việc đảm bảo cho kết quả công tác năm 2019 đạt hiệu quả, vượt cả hai chỉ tiêu quan trọng về việc, về tiền, bảo đảm hiệu lực thi hành cho các bản án, quyết định, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.
        Cuộc giám sát diễn ra với nhiều nội dung chất vấn, đề nghị giải trình của các thành viên Đoàn giám sát và những ý kiến giải trình có trách nhiệm, cụ thể của các Trưởng phòng chuyên môn, của Lãnh đạo Cục đối với các vấn đề đặt ra, nhất là giải trình về một số vụ việc phức tạp, khó thi hành, án kéo dài nhiều năm từ 2015 trở về trước nhưng chưa thi hành xong... Qua đó, đã phản ánh được những mặt thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án nói chung, thi hành các vụ việc có liên quan đến đất và tài sản gắn liền với đất nói riêng.
         Kết luận cuộc giám sát, ông Nguyễn Văn Thi - Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh năm 2019; đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan THADS trong Tỉnh với các ngành chức năng là chặt chẽ và có hiệu quả; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân đáp ứng yêu cầu; kết quả tổ chức thi hành các bản án, quyết định đạt, vượt chỉ tiêu, góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Ghi nhận, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS thời gian qua, đồng thời yêu cầu Cục trưởng Cục THADS Tỉnh cần tập trung quản lý, chỉ đạo toàn tỉnh phân loại, giải quyết án chặt chẽ, thận trọng và đúng quy định, nhất là những vụ việc khó khăn, phức tạp, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, điểm nóng về THADS trong khoảng thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp năm 2020; thường xuyên cập nhật, báo cáo cho HĐND Tỉnh kết quả, tiến độ giải quyết án thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước nhưng chưa thi hành xong, trong đó nêu rõ tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm của Chấp hành viên, của Thủ trưởng đơn vị nơi tổ chức thi hành án khi để vụ việc kéo dài nhiều năm; định kỳ báo cáo tiến độ giải quyết những vụ việc liên quan đến đất đai chưa được giải quyết xong (các vụ việc đã báo cáo với Đoàn giám sát); nâng cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra nội bộ ngành, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; quá trình thi hành án có khó khăn vướng mắc cần chủ động, kịp thời họp liên ngành, báo cáo Ban chỉ đạo THADS, cơ quan cấp trên hoặc người có thẩm quyền để có hướng chỉ đạo tháo gỡ./.


Theo Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: