Sign In

KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐAK PƠ

16/08/2018

KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐAK PƠ
          Nhằm đôn đốc, chỉ đạo công tác THADS đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục giao. Sáng ngày 14/8/2018 đồng chí Phan Đình Hưng - Phó Cục trưởng, Trưởng đoàn công tác của Cục đã làm việc với toàn thể cán bộ công chức và người lao động huyện Đak Pơ.
           Thực hiện Quyết định số 1194/QĐ-TCTHADS ngày 18/12/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2018. Theo đó, năm 2018 Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai được Tổng cục giao chỉ tiêu về THADS thi hành đạt 72,5% về việc và 32,5% về tiền. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục, ngày 29/12/2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Quyết định số 1632/QĐ-CTHADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 cho Chấp hành viên thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.
           Nhằm đôn đốc, chỉ đạo công tác THADS đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục giao. Sáng ngày 14/8/2018 đồng chí Phan Đình Hưng - Phó Cục trưởng, Trưởng đoàn công tác của Cục đã làm việc với toàn thể cán bộ công chức và người lao động huyện Đak Pơ để kiểm tra, đôn đốc công tác thi hành án dân sự và rà soát kết luận kiểm tra toàn diện tại đơn vị. Thành phần Đoàn công tác gồm có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí Phạm Văn Đề - Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết, Khiếu nại, tố cáo, đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Phó Chánh Văn phòng Cục, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Diệu – Thư ký THA.
          Đoàn công tác của Cục đã nghe đồng chí Ngô Thanh Nghị - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự của đơn vị 10 tháng năm 2018, tập thể cán bộ công chức và người lao động đơn vị luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao; Chi cục đã thi hành đạt 75,23% về việc và 47,77% về tiền. Như vậy, đơn vị đã vượt hai chỉ tiêu theo Quyết định số 1632/QĐ-CTHADS mà Cục đã giao cho Chi cục. Thực hiện Kết luận số 981/KLKT-CTHADS ngày 27/7/2018 của Đoàn Kiểm tra Cục, đến nay đơn vị đã khắc phục cơ bản vi phạm, sai sót trong công tác THADS, công tác tài chính kế toán và báo cáo kết quả về Cục đúng thời gian quy định.
           Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Phan Đình Hưng – Phó Cục trưởng đã biểu dương tập thể Lãnh đạo, công chức đơn vị đã tích cực phấn đấu giải quyết án vượt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, đồng chí Hưng chỉ đạo cần rút kinh nghiệm từ những vi phạm, tồn tại, hạn chế có hình thức quán triệt, tự chấn chỉnh để tranh xảy ra sai phạm tương tự và không được chủ quan khi đã hoàn thành nhiệm vụ mà cần phải cố gắng, tiếp tục rà soát, phân loại án xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: