Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 9 THÁNG NĂM 2022 (14/07/2022)

Thực hiện Giấy triệu tập số 107/GTT-TCTHADS ngày 12/7/2022  của Tổng cục Thi hành án dân sự tại về việc triệu tập tham dự Hội nghị giao ban
trực tuyến 9 tháng năm 2022. Theo đó, ngày 14/7/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2022 để đánh giá kết quả triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Hội nghị do đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì. Thành phần tham dự có các đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Quang, Phan Đình Hưng; Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố Pleiku.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG NĂM 2022 (26/04/2022)

Thực hiện Quyết định số 575/QĐ-BTP ngày 07/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022. 

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC CỤC (06/12/2021)

Sáng ngày 06/12/2021, Cục THADS tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Đề giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA và đồng chí Phạm Thành Ba giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯ PƯH, IA GRAI (08/07/2021)

      Chiều ngày 05 và 07/7/2021, Cục THADS tỉnh Gia Lai do đồng chí Đào Trọng Giáp, Cục trưởng chủ trì buổi Lễ tổ chức công bố và trao Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc điều động, bổ nhiệm đối với đồng chí Trương Văn Huyền giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Ia Grai và đồng chí Nguyễn Hồng Nam giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Chư Pưh.

 
Các tin đã đưa ngày: