Sign In

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh

11/07/2015

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 29/8/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai về công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 56-KH/ĐUK ngày 24/9/2014 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
    Ngày 13/6/2015, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 với tổng số đảng viên tham dự 24 đảng viên chính thức, không có đảng viên dự bị.
          Đại hội vinh dự đón tiếp đ/c Bùi Minh Đức-Phó Bí thư và đ/c Nguyễn Tiến Hạnh-Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh  tới dự và chỉ đạo Đại hội.
          Thay mặt Đoàn Chủ tịch đ/c Võ Văn Tuấn, Bí thư chi bộ đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội; Đại hội cũng được nghe đ/c Nguyễn Ngọc Quang, Phó Bí thư trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đ/c Võ Văn Tuấn trình bày báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015.
          Trong không khí sôi nổi, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ của đảng viên, trên cơ sở hai báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ đã có 05 lượt ý kiến đóng góp, xây dựng hoàn chỉnh báo cáo và 19 lượt ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện XII của Đảng, báo cáo chính trị trình Đại hội của Đảng bộ và tiêu chuẩn cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp.
Đại hội đã bầu 03 đ/c lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục vào Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 01 đ/c đại biểu chính thức và 01 đ/c đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên.
Phát biểu chúc mừng Đại hội đ/c Bùi Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã  ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đ/c Bùi Minh Đức đề nghị cấp ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 cần triển khai các nội dung sau:
          - Một là: Cấp ủy cần tăng cường giáo dục đảng viên và quần chúng đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gương mẫu nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt;
          - Hai là: Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên toàn chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực được phân công, phụ trách;
          - Ba là: Củng cố hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chi bộ; tập trung lãnh đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề về kỷ luật phát ngôn, hàng năm đổi mới sinh hoạt theo hướng chuyên đề về công tác chuyên môn và công tác khác nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ;
          - Bốn là: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng năm;
          - Năm là: lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát tốt công tác đoàn thể của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất toàn hệ thống.
          Thay mặt Ban chấp hành Khóa I, đ/c Võ Văn Tuấn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Bùi Minh Đức và khẳng định cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo Cục cùng toàn thể cán bộ, đảng viên quyết tâm thống nhất thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: