Sign In

Chi Đoàn TNCS HCM Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. (10/10/2017)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, được sự đồng ý của Cấp uỷ Chi bộ, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Lế Kết nạp Đảng viên mới (15/07/2015)

Thực hiện Quyết định số 1376-QĐ/ĐUK ngày 09/6/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên.
Các tin đã đưa ngày: