Sign In

Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

09/01/2023

Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023
Ngày 06/01/2023, UBND huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) năm 2022 và triển khai công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Phạm Văn Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện dự và chỉ đạo Hội nghị.
          Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục THADS tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, UBKT Huyện uỷ, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện uỷ, Văn phòng HĐND&UBND huyện, lãnh đạo Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện và đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
          Về phía Chi cục THADS huyện có các đồng chí lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và toàn thể công chức, người lao động.
 
          Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chi cục trưởng, Phó Trưởng ban chỉ đạo THADS huyện trình bày cho thấy năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở những tháng đầu năm, song do có sự quan tâm của lãnh đạo Cục THADS tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ngành có liên quan và cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, nên hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện và công tác THADS thu được nhiều kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo THADS huyện đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo công tác phối hợp trong THADS, đặc biệt đã chỉ đạo phối hợp cưỡng chế các vụ việc có giá trị lớn quyết định cho việc hoàn thành chỉ tiêu về tiền của cơ quan THADS. Vai trò của Trưởng Ban Chỉ đạo, của cơ quan Thường trực và các ngành thành viên được xác định rõ và hoạt động hiệu quả. Các cơ quan được mời tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao đối với công tác chỉ đạo phối hợp và công tác THADS trên địa bàn huyện.
 
Chi cục THADS huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, việc xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc; công tác tham mưu, phối hợp có sự chủ động, hiệu quả; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị tiếp tục được quan tâm; kỷ luật công vụ tiếp tục được tăng cường; công tác tự kiểm tra ngày càng đi vào chiều sâu; kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt Kế hoạch đề ra, đặc biệt một số vụ việc giá trị lớn đã được giải quyết dứt điểm trong đó có vụ Công ty cổ phần Đại Cường với số tiền trên 15 tỷ 350 triệu đồng, số tiền đã giải quyết xong tăng 13.326.972.000 đồng (345,66%) so với năm 2021, tỷ lệ giải quyết về tiền đạt 86,62% bằng 210,72% chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao, đứng thứ nhất trong 12 Chi cục THADS của tỉnh; cơ sở vật chất của đơn vị được lãnh đạo huyện quan tâm hỗ trợ nên đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao…
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THA hành chính do Phó Chi cục trưởng Nguyễn Hữu Luân trình bày tại Hội nghị đã nhận diện và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: tiến độ giải quyết một số vụ việc còn chậm, số việc chuyển kỳ sau vẫn còn tăng so với năm 2021 chuyển sang năm 2022.
 
          Phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với các báo cáo và dự thảo các kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo THADS và Chi cục THADS huyện đồng thời dự báo những khó khăn, vướng mắc trong năm 2023 và những năm tới, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến án kinh doanh thương mại, tranh chấp đất đai, chia giao nhà đất... đặc biệt năm 2023 Cục THADS tỉnh giao chỉ tiêu cao hơn (về việc 82,7%, về tiền 45,7%) đang là thách thức lớn cho việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, cần phải có những giải pháp đột phá và quyết liệt hơn.
 
 
các đại biểu tham luận tại Hội nghị
 Với những thành tích đã đạt được, tập thể và các cá nhân của Chi cục THADS huyện đã được Cục THADS tỉnh tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tại Hội nghị triển khai công tác của Cục THADS tỉnh. Tại Hội nghị này Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong công tác THADS.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao khen cho các tập thể và cá nhân
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Cục trưởng Đoàn Đình Chiến đã ghi nhận những kết quả mà Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã đạt được trong năm 2022, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mang tính khách quan và đồng tình với những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo. Phó Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện đối với công tác THADS, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho Chi cục, cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành của huyện và cấp uỷ, chính quyền cơ sở góp phần cho Chi cục THADS huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.
 
Phó Cục trưởng Đoàn Đình Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Để công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn huyện Gia Lộc tiếp tục đạt được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Phó Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo Chi cục THADS huyện triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ và 9 nhóm giải pháp đã nêu trong Báo cáo; bám sát chỉ đạo của Cục THADS tỉnh và Huyện uỷ, UBND huyện khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch công tác, Kế hoạch tự kiểm tra để triển khai thực hiện. Thực hiện tốt vai trò của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo THADS, tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong THADS, duy trì thường xuyên hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS theo đúng quy định.
 
        Phó Chủ tich TT Phạm Văn Tuyên phát biểu kết luận Hội nghị.
 
         Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Gia Lộc cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo Cục và các đơn vị thuộc Cục THADS tỉnh để công tác THADS của huyện Gia Lộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí cảm ơn và đề nghị các đồng chí là thành phần mời tham gia họp Ban Chỉ đạo tích cực tham gia đóng góp ý kiến để hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện ngày càng hiệu quả.
Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu Chi cục THADS, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo THADS huyện và UBND các xã, thị trấn xác định trách nhiệm của mình đối với công tác THADS theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS năm 2023./.
                                                                                                    
NGUYỄN VĂN THẮNG- CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN GIA LỘC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: