Sign In

Điểm sáng tại Chi cục THADS huyện Thanh Hà

02/03/2023

Điểm sáng tại Chi cục THADS huyện Thanh Hà
Với tinh thần quyết tâm, cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 21/QĐ-CTHADS ngày 26/01/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 cho các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thanh Hà đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-CCTHADS ngày 17/01/2023 về việc giao nhiệm vụ THADS năm 2023 cho các Chấp hành viên của Chi cục. Trong đó, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 82,7 % về việc, 45,7 % về tiền.
Ngay từ những tháng đầu năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà đã tổ chức quán triệt, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo kết quả, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo Chi cục giao cho các Chấp hành viên và cán bộ, công chức trong đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch công tác chi tiết, cụ thể, có giải pháp, biện pháp rõ ràng, quyết liệt; Tích cực phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức đôn đốc, xác minh, phân loại án kịp thời, đúng qui định của pháp luật; Tập trung tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc có giá trị lớn, thu hồi có hiệu quả các vụ án liên quan đến kinh tế, tín dụng ngân hàng…và thực hiện một số nhiệm vụ khác của cơ quan. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua năm 2023.
Nhận thức rõ được trách nhiệm của mình, ngay những tháng đầu năm 2023, Chi cục THADS huyện Thanh Hà đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, tổ chức cưỡng chế thành công 02 vụ việc đối tượng có tính chất phức tạp, trây ỳ, né tránh và đe doạ chống đối việc thi hành án; giá trị tài sản phải thi hành án có giá trị lớn, số người tham gia cưỡng chế THA đông…
Việc tổ chức cưỡng chế nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, của Huyện uỷ, UBND huyện và Ban chi đạo THADS huyện Thanh Hà, cụ thể:
Vụ thứ nhất: Ngày 05/01/2023 đã tổ chức Cưỡng chế giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tháo dỡ, di dời tài sản đối với người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Vần, Nguyễn Văn Vân, Phạm Thị Vân, địa chỉ: thôn Thừa Liệt, xã Thanh Hải. Giá trị tài sản phải thi hành án hơn 907 triệu đồng. Thành phần tham gia cưỡng chế hơn 50 người, trong đó lực lượng Công an xã, huyện được huy động để bảo vệ cưỡng chế là 15 cán bộ, chiến sĩ, còn lại là các thành phần khác.
Vụ thứ hai: Ngày 02/3/2023 đã tổ chức Cưỡng chế giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tháo dỡ, di dời tài sản đối với người phải thi hành án là ông Nguyễn Viết Đoan, Nguyễn Thị Thu, địa chỉ: thôn Tiền Vỹ, xã Thanh Hải. Trị giá tài sản phải thi hành án hơn 247 triệu đồng. Thành phần tham gia cưỡng chế 55 người, trong đó lực lượng Công an xã, huyện được huy động để bảo vệ cưỡng chế 35 cán bộ, chiến sĩ, còn lại là các thành phần khác.
Kết quả tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án thành công chính là điểm sáng của đơn vị, đã khích lệ được tinh thần làm việc quyết tâm, trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 của Lãnh đạo, Chấp hành viên và các cán bộ, công chức cơ quan, góp phần vào thành tích chung của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương.
                                                                                                 Vũ Công An
                                                                                    Chi cục THADS huyện Thanh Hà
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: