Sign In

CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ CHÍ LINH: ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

23/02/2023

CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ CHÍ LINH: ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
Ngày 22/2/2023, Công đoàn bộ phận Chi cục THADS thành phố Chí Linh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Khoa – Uỷ viên ban thường vụ CĐCS Cục THADS tỉnh Hải Dương và đồng chí Ngô Thị Len, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Chí Linh và toàn thể đoàn viên công đoàn.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Hải Dương, sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan, Công đoàn bộ phận Chi cục THADS thành phố Chí Linh đã đoàn kết, thống nhất triển khai đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận lần thứ IV đề ra; thường xuyên tham mưu, phối hợp với lãnh đạo đơn vị chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động, qua đó thúc đẩy công chức, người lao động hăng hái, tích cực, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của đơn vị; vận động đoàn viên công đoàn trong cơ quan ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt ở miền Trung, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống Covid -19,… Các phong trào thi đua trong công chức, người lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn bộ phận Chi cục THADS tập trung đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng ổn định và phát triển.
 
         Đồng chí Ngô Thị Len tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn bộ phận khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028
 
 Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Chi cục THADS thành phố Chí Linh nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm 3 đồng chí: Phạm Ngọc Khoa - Phó Chi cục trưởng, Nguyễn Thị Thái Linh – Chấp hành viên, Trần Thị Thu Hà- Thư ký; bầu 3 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028.
                                                                                                                (Phạm Thị Yến)
 
 
 
 
 
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: