Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

25/12/2017

Ngày 21/12/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Cục THADS tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Phòng Tài chính- kế hoạch, Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Tư pháp, Công an thành phố và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố.
 
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2017, Chi cục THADS thành phố tiếp tục thụ lý nhiều vụ việc có giá trị thi hành lớn, công tác THADS còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát và toàn diện của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, sự phối hợp có trách nhiệm, hiệu quả của các  các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo THADS thành phố, các cơ quan, tổ chức hữu quan và các xã, phường, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức và người lao động. Chi cục THADS thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao, đó là: Về việc đạt tỉ lệ 82,9% (So với chỉ tiêu được giao năm 2017 vượt  10,9%). Về giá trị đạt 45,9% (So với chỉ tiêu  giao năm 2017 vượt 15,9%).  Tỷ lệ giảm việc là: 10%, vượt 1% chỉ tiêu được giao.Tỷ lệ giảm tiền là: 16%, vượt 10% chỉ tiêu được giao. Với thành tích đạt được nêu trên, Chi cục THADS thành phố được Cục THADS tỉnh công nhận là Tập thể lao động tiên tiến, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc và tặng Bằng khen, có 21/23 cá nhân được công nhận là Lao động tiên tiến, trong đó có 02 cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở và 02 cá nhân được tặng Giấy khen. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi cục THADS thành phố đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp để khắc phục và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục cũng đã trình bày Dự thảo Kế hoạch công tác THADS, Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2018.
   
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi cục THADS thành phố Hải Dương đã đạt được trong năm 2017, đồng thời đồng chí Cục trưởng cũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ và yêu cầu Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức của Chi cục THADS thành phố phải tiếp tục phát huy  tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động của đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đối với công chức và người lao động, thường xuyên và tăng cường kiểm tra, xây dựng kế hoạch theo định kỳ hàng tháng Lãnh đạo đơn vị nghe Chấp hành viên báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các hồ sơ chưa có điều kiện thi hành, có điều kiện thi hành nhằm phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được sâu sát hơn; xác định rõ trách nhiệm của từng công chức và người lao động theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Chấp hành viên, cán bộ thi hành án tích cực đôn đốc, xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án, đảm bảo việc phân loại án có điều kiện, án chưa có điều kiện thi hành phải chính xác; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc có đủ điều kiện, nhất là những việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra đối với các Chấp hành viên phụ trách địa bàn có nhiều vụ việc khó khăn phức tạp. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm cấp trên đang triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,  phòng, chống tham nhũng; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của công chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2018, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2018), góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.
                                                                                              Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương
 

Các tin đã đưa ngày: