Sign In

Đảng bộ Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

04/08/2020

Đảng bộ Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Chiều ngày 03/8/2020, Đảng bộ Cục THADS tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng nhằm kiểm điểm lại hoạt động công tác xây dựng đảng trong 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2020.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, BCH Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy Cục, thay mặt BCH Đảng bộ trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đã đánh giá, làm rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức - cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng, Đảng vụ; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng…Trong đó nhấn mạnh:  Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh Hải Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy và Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Chi bộ, đơn vị trực thuộc, đảng viên và người lao động tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…Đồng thời, báo cáo cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả. Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy Cục, thay mặt BCH Đảng bộ trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác
xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm
Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thị Hải Yến - Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
đồng chí Trần Thị Hải Yến - Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Tại Hội nghị, đã có 05 ý kiến tham luận, các ý kiến đều nhất trí cao với báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020. Để làm rõ hơn trong các nội dung báo cáo, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2020, các tham luận đã tập trung vào một số nội dung chính: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, vai trò của đảng ủy trong lãnh đạo công tác đoàn thể, kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm 2020, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy, Đảng ủy xác định, công tác phòng, chống dịch bệnh phải được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, khối lượng công việc ngày càng nhiều, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cao hơn năm trước, do vậy, Đảng ủy và Bí thư các Chi bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo chương trình, kế hoạch năm 2020. Trong đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020.
Sau ½ ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng đã hoàn thành các nội dung chương trình theo dự kiến và thành công tốt đẹp.
                                                                                                Nguyễn Thị Hân- BCH Đảng bộ
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: