Sign In

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020

03/12/2020

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020
Thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát năm 2020, chiều ngày 04/12/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát công tác Thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính năm 2020. Đồng chí Bùi Học Anh- Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Mặt trận tổ chức tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, đại diện  Văn phòng HĐND tỉnh Hải Dương. Về phía Cục THADS tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục THADS tỉnh.
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 cho thấy: Năm 2020, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đã chủ động làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp với các các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các địa phương; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành với phương châm “hướng về cơ sở”. Do đó, công tác THADS, hành chính năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả: công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được thực hiện quyết liệt, hiệu quả; công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy được quan tâm thực hiện kịp thời; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo đúng pháp luật. Kết qủa thi hành án: Tổng số giải quyết là 10.718 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang  là 2.902 việc; số thụ lý mới là 7.816 việc; số ủy thác 243 việc, số thu hồi 01 việc. Tổng số phải thi hành là 10.474 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 8.731 việc, chiếm 83,35% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện là 1.718 việc, chiếm 16,65% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 7.284 việc, giảm 709 việc (8,87 %) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 83,43% (tăng 0.94%) so với cùng kỳ năm 2019. So với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao vượt 2,93%; Số việc chuyển kỳ sau 3.190 việc, giảm 366 việc ( 10,29%) so với cùng kỳ năm 2019. Về tiền tổng số giải quyết là 2.070 tỷ 275 triệu 051 nghìn đồng trong đó: Số cũ chuyển sang là 1.734 tỷ 574 triệu 357 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 335 tỷ 700 triệu 694 nghìn đồng; số ủy thác là 1.032 tỷ 137 triệu 750 nghìn đồng, số thu hồi 14 triệu 669 nghìn đồng. Tổng số phải thi hành là 1.038 tỷ 122 triệu 632 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 429 tỷ  872 triệu 460 nghìn đồng, chiếm 41,32% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện là 503 tỷ 556 triệu 035 nghìn đồng, chiếm 58,68% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 208 tỷ 765 triệu 854 nghìn đồng, tăng 36 tỷ 813 triệu 793 nghìn đồng (21,40%)  so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 48,56% (tăng 11,18%) so với cùng kỳ năm 2019, vượt 10,56% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao; Số tiền chuyển kỳ sau 829 tỷ 356 triệu 778 nghìn đồng, giảm 1.100 tỷ 677 triệu 781 nghìn đồng (56,9%) so với cùng kỳ năm 2019. Cục THADS tỉnh Hải Dương được Tổng cục THADS xếp hạng A, toàn tỉnh có 11 Chi cục xếp hạng A.

               Thành viên Đoàn giám sát của Ban Pháp chế- HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp năm 2021.

           Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn báo cáo tại buổi giám sát
 
Sau khi nghe các ý kiến tham gia của đại diện các ngành và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, ý kiến giải trình của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phát biểu đánh giá cao và biểu dương kết quả mà các cơ quan THADS tỉnh đã đạt được trong năm 2020, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính, ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Cục THADS tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng chí Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục phát huy kết qủa đạt năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương và sự phối hợp của các cấp, các ngành để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.
                                                                                                                      Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: