Sign In

Chi thị số 09/CT-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương

14/06/2021

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tổ Biên tập Trang TTĐT Cục THADS tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 09/CT-UBND.
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: