Sign In

Công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tứ Kỳ.

19/04/2021

Công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tứ Kỳ.
    Sáng ngày 19/4/2021, tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Tứ Kỳ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tứ Kỳ đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh.

 Dự công bố có đồng chí Đoàn Đình Chiến – Phó Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo, công chức và người lao động của Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ.

 
Căn cứ Kế hoạch số 295/KH-CTHADS ngày 11/3/2021 của Cục THADS tỉnh về điều động luân chuyển, chuyển  đổi vị trí công tác, biệt phái tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương năm 2021; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ tại Công văn số 210-CV/HU ngày 12/4 2021và Công văn số 184 –CV/HU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Hà, ngày 14/4/2021 Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 500/QĐ-CTHADS về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thanh Hà về Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng kể từ ngày 20/4/2021.
 

 

Đ/c Đoàn Đình Chiến-Phó cục trưởng trao quyết định cho đ/c Nguyễn Tuấn Anh


Đồng chí Đoàn Đình Chiến- Phó Cục trưởng Phát biểu, chia sẻ những khó khăn của Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục phát huy những kinh nghiệm của bản thân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức trong đơn vị, đoàn kết nội bộ; tập trung tham mưu giúp Chi cục trưởng chỉ đạo sát sao, quyết liệt, có các biện pháp giải quyết kịp thời để nâng cao hiệu quả thi hành án, phấn đấu tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về thi hành án được giao.

       
Thay mặt lãnh đạo Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ đồng chí Phạm Thị Bích Huệ, Chi cục trưởng chú
c mừng đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, giao nhiệm vụ và tin tưởng đồng chí với cương vị Phó Chi cục trưởng tại đơn vị mới sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao, góp phần vào thành tích của đơn vị, của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương trong thời gian tới.

         
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh phát biểu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương; cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện Thanh Hà, T Kỳ, Lãnh đạo, Chi ủy Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng Đoàn Đình Chiến và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chi cục trưởng, hứa sẽ cố gắng hơn nữa, tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; đoàn kết, cùng với tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.


                                               Nguyễn Thị Tươi- Phòng Tổ chức cán bộ

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: