Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

14/05/2021

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 31/3/2021 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Chiều ngày 13/5/2021, Đảng bộ Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí Thư Đảng uỷ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, cùng các đồng chí Đảng uỷ viên, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.
Hội nghị diễn ra với nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hội nghị đã được nghe đ/c Đoàn Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy Cục THADS thông qua Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo đã giá đúng những kết quả đạt được và những tồn taị, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong 05 năm qua; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy Cục THADS thông qua Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận nhằm làm rõ nội dung của báo cáo. Các tham luận tập trung vào những nội dung chính liên quan đến các vấn đề: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong Chi bộ; giải pháp triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thanh niên Cục THADS tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Các đồng chí Đảng viên tham luận tại hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, đồng thời, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên, công chức, đặc biệt là các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ cần tích cực học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục lan tỏa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong Đảng bộ thông qua việc học tập chuyên đề tại các buổi sinh hoạt Chi bộ... Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc cần bám sát vào 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã chỉ ra trong báo cáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác trong thực thi công việc và sinh hoạt hàng ngày gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...Đồng chí cũng nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, xem đây là việc làm tự giác, trách nhiệm, thực chất, đi vào chiều sâu của từng tổ chức đảng, từng đảng viên và quần chúng; xác định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức trong đơn vị. Qua đó, tạo nền tảng tư tưởng cho các đảng viên trong Đảng bộ, phấn đấu xây dựng môi trường làm việc chân thành, giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ tư pháp, Tổng cục THADS giao.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp
                                                          của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ
                                                                               
                                                                                                                                       Văn phòng Đảng ủy

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: