Sign In

Hải Dương: Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021

18/06/2021

Hải Dương: Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát năm 2021, chiều ngày 17/6/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát công tác Thi hành án dân sự (THADS), hành chính 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Bùi Học Anh- Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Về phía Cục THADS tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục THADS tỉnh.
 
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Cục THADS tỉnh cho thấy: 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng bùng phát, lây lan và diễn biến phức tạp, nhưng lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể: đã chủ động làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp với các các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các địa phương; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành với phương châm “hướng về cơ sở”, tăng cường chỉ đạo giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ việc mà người phải thi hành án là cơ quan Nhà nước... Do đó, công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả: công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được thực hiện quyết liệt, hiệu quả; công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy được quan tâm thực hiện kịp thời; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường; công tác tiếp nhận bản án, quyết định và ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng pháp luật; việc tổng hợp báo cáo, báo cáo thống kê được thực hiện kịp thời; công tác kế toán có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo đúng pháp luật. Tổng số việc phải thi hành: 6.447 việc, trong đó: số việc có điều kiện là 4.878 việc, chiếm 75,66%; số việc chưa có điều kiện thi hành là 1.547 việc, chiếm 24,24%. Đã giải quyết: 2.849 việc, tỷ lệ giải quyết về việc đạt 58,41% so với số việc có điều kiện thi hành. Về tiền phải thi hành: 1.481 tỷ 854 triệu đồng, trong đó: số tiền có điều kiện 479 tỷ 634 triệu đồng, chiếm 30,34%; số tiền chưa có điều kiện thi hành: 951 tỷ 377 triệu đồng, chiếm 69,66%. Đã giải quyết 98 tỷ 497 triệu đồng, tỷ lệ giải quyết về tiền đạt 20,54% so với số tiền có điều kiện thi hành, tính đến ngày 31/5/2021: Toàn tỉnh phải thi hành là 7.584 việc = 1.524 tỷ 513 triệu 179 nghìn đồng. Đã giải quyết được 3.592 việc = 152 tỷ 890 triệu 567 nghìn  đồng. Tỷ lệ giải quyết: về việc đạt 66,93%, về tiền đạt 28,81%. Các cơ quan THADS trong tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với 22 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành trước khi cưỡng chế; 06 trường hợp không phải huy động lực lượng, 03 trường hợp phải huy động lực lượng. Kết quả, đã tổ chức cưỡng chế thành công 09 trường hợp, còn 03 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế, các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương đã tiếp 11 lượt công dân tại trụ sở cơ quan; đã tiếp nhận và giải quyết 29 việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021.
Sau khi nghe các ý kiến tham gia của đại diện các ngành và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, ý kiến giải trình của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Khắc Toản- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phát biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo của Cục THADS tỉnh, ghi nhận và biểu dương kết quả mà các cơ quan THADS tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương và sự phối hợp của các cấp, các ngành để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.

 
                                                                                                                  Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: