Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức cưỡng chế thành công vụ việc phức tạp

22/09/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức cưỡng chế thành công vụ việc phức tạp
Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương phối với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, cùng với các cơ quan liên quan của thành phố Hải Dương và UBND phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương đã tiến hành áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản của ông Đỗ Như Phúc và bà Vũ Thị Liên 

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương phối với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, cùng với các cơ quan liên quan của thành phố Hải Dương và UBND phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương đã tiến hành việc kê biên tài sản của ông Đỗ Như Phúc và bà Vũ Thị Liên để thi hành Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2017/KDTM-ST ngày 29/6/2017 của TAND tỉnh Hải Dương và Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 304/2018/KDTM-PT ngày 24/7/2018 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Theo nội dung vụ việc: Bà Vũ Thị Liên – chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại Phúc Liên, địa chỉ: số 195, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, có trách nhiệm trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền đã vay theo Hợp đồng tín dụng ngày 20/12/2012, Hợp đồng tín dụng ngày 21/6/2010 và Hợp đồng cấp bảo lãnh ngày 14/6/2012, tính đến ngày 29/6/2017 với tổng số tiền là 50.973.337.144 đồng. Trong đó, tiền nợ gốc là 34.665.000.000 đồng, tiền nợ lãi: 15.989.022.144 đồng (lãi trong hạn: 11.878.187.801 đồng, lãi quá hạn: 4.110.834.343 đồng) và lãi chậm thanh toán . Do bà Vũ Thị Liên - Chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại Phúc Liên không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có đơn  yêu cầu phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ gồm các tài sản thế chấp sau: (1) Quyền sử dụng 200m2 đất và tài sản gắn liền với đất là nhà phụ tạm lợp mái tôn diện tích sử dụng 125m2 tại thửa số 200, tờ bản đồ số B-1-I-D-d số 197 Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U688245 do UBND thành phố Hải Dương cấp cho ông Đỗ Như Phúc và bà Vũ Thị Liên ngày 02/12/2002. (2) Quyền sử dụng 136,2m2 đất tại thửa số 198, tờ bản đồ số 17 phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 620503 do UBND thành phố Hải Dương cấp cho ông Đỗ Như Phúc và bà Vũ Thị Liên ngày 09/01/2006. (3) Quyền sử dụng 168m2 đất tại thửa số 199, tờ bản đồ số 17, số 195 Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 889855do UBND thành phố Hải Dương cấp cho ông Đỗ Như Phúc và bà Vũ Thị Liên ngày 18/01/2006 .

Chấp hành viên đã nhiều lần làm việc yêu cầu bà Liên tự nguyện thi hành, nhưng bà Liên không tự nguyện và xin khất nhiều lần, Chấp hành viên nhiều lần gửi giấy triệu tập hẹn làm việc nhưng bà Liên đều không có mặt, không hợp tác.


Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được thi hành án, Chấp hành viên đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành cưỡng chế bằng biện pháp kê biên các tài sản thế chấp trên theo đúng quy định của pháp luật, cuộc cưỡng chế diễn ra an toàn tuyệt đối và thành công được dư luận quần chúng nhân dân ủng hộ, đặc biệt là việc các cơ quan, thành phần tham gia cưỡng chế đã thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định./.
                                                                                                                        Lê Thị Việt Hoa
                                                                                                           Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA

 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: