Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự 10 tháng năm báo cáo 2021

06/08/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự  10 tháng năm báo cáo 2021

Chiều ngày 05/8/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự 10 tháng đầu năm báo cáo 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Đình Chiến- Phó Cục trưởng,  Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Kế toán trưởng thuộc Cục THADS tỉnh.
Về kết quả công tác THADS 10 tháng năm báo cáo 2021 của Cục THADS tỉnh, qua báo cáo cho thấy: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn công tác. Duy trì các cuộc giao ban Lãnh đạo, đồng thời tổ chức nhiều buổi làm việc với các đơn vị thuộc Cục và Chi cục THADS cấp huyện để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ tập trung đôn đốc, giải quyết các vụ việc có giá trị thi hành lớn tại Cục; các điều kiện để tiến hành tổ chức cưỡng chế thi hành án vụ Phúc - Liên, vụ Trà - Cao; tiến độ giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành đã có phương án giải quyết; kết quả rà soát và xử lý tiề do trại giam, trại tạm giam thu; tiếp tục chỉ đạo các Chi cục THADS cấp huyện tập trung giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, nhất là các vụ việc đang trong quá trình xử lý tài sản kê biên, định giá, bán đấu giá; chỉ đạo Phòng Kiểm tra rà soát thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch kiểm tra năm 2021, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, công tác theo dõi thi hành án hành chính, án có giá trị lớn của toàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung công tác tổ chức, cán bộ, chỉ đạo Văn phòng tiếp tục tham mưu, triển khai thực hành phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; ban hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo chỉ đạo của Tổng cục; đánh giá thực trạng vận hành, sử dụng phần mềm văn bản lý chỉ đạo, điều hành, việc sử dụng tài sản công, máy móc trang thiết bị làm việc của một số đơn vị. Kết quả thi hành án tại cơ quan Cục tỷ lệ giải quyết đạt 70,17% về việc và 46,96% về tiền. Toàn tỉnh đạt tỉ lệ 73,88% về việc, đạt tỉ lệ 37,69% về tiền.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.
Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí dự họp đều nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tồn tại hạn chế và những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ, nhất là trong điều kiện hiện nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường.
Kết luận Hội nghị, đông chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021, đó là: Tiếp tục bám sát Kế hoạch công tác của Cục THADS tỉnh, Kế hoạch công tác năm 2021 của cơ quan, đơn vị trực thuộc để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyết liệt, tích cực hơn; Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn tiếp tục bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thi hành án đối với các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế… để giúp cho các Chấp hành viên, các Chi cục THADS cấp huyện trong việc tổ chức thi hành án, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật; Trong bối cảnh năm công tác chỉ còn 02 tháng, do vậy, Thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, những mặt công tác nào kết quả đạt thấp, để đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS 2 tháng cuối năm. Tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền địa phương các đơn vị cấn có phương án phù hợp, linh hoạt để chỉ đạo Chấp hành viên tiến hành xác minh, phân loại án, đảm bảo chính xác số liệu, tỷ lệ án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Tập trung đôn đốc, giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành án, nhất là các vụ việc đã lập danh sách và xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án;  áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện, đương sự cố tình không chấp hành án. phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, tài liệu để phục vụ VKSND tỉnh tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác THADS tại cơ quan Cục. Thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra nghiệp vụ năm 2021 theo đúng Kế hoạch kiểm tra. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó lưu ý thực hiện nghiêm túc các văn bản của Tổng cục THADS về triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; quét hồ sơ THA lên Phần mềm.
 
                                                                                                                       Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: