Sign In

Hải Dương: Giao ban công tác Thi hành án dân sự 11 tháng năm báo cáo 2021

08/09/2021

Hải Dương: Giao ban công tác Thi hành án dân sự  11 tháng năm báo cáo 2021
Thực hiện Quy chế làm việc, chiều ngày 07/9/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự 11 tháng năm báo cáo 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Đình Chiến- Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các đơn vị, Kế toán trưởng thuộc Cục THADS tỉnh.
Về kết quả công tác THADS 11 tháng năm báo cáo 2021 của Cục THADS tỉnh, qua báo cáo cho thấy: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn công tác. Duy trì các cuộc giao ban Lãnh đạo, đồng thời tổ chức nhiều buổi làm việc với các đơn vị thuộc Cục và lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó  triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của của cấp trên đến các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện; tiếp nhận và ra quyết định thi hành án kịp thời và đảm bảo đúng thời gian quy định; thực hiện đầy đủ các loại báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tăng cường ứng dụng CNTT. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong Hệ thống thi hành án dân sự; triển khai góp ý Đề án đổi mới, sắp xếp hệ thống tổ chức THADS; hướng dẫn về việc đánh giá công chức năm 2021, xây dựng đề tài, sáng kiến giải pháp năm 2021. Chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại Cục THADS tỉnh, các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS cấp huyện bảo đảm nghiêm túc, thực chất, đúng kế hoạch. Trong tháng đã tiếp nhận và xử lý 09 đơn = 08 việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh (do có 01 đơn trùng lặp), đã giải quyết xong 01 đơn đề nghị, còn 01 đơn khiếu nại đang trong thời hạn giải quyết. Về kết quả tổ chức thi hành án dân sự, tại cơ quan Cục đã giải quyết xong 326 việc và 46.146.574.000 đồng, tỷ lệ giải quyết về việc đạt 73,76% bằng 89,4% kế hoạch giao, về tiền đạt 46,8% bằng 116,7% kế hoạch giao. Kết quả toàn tỉnh đã giải quyết xong 5.729 việc, tỷ lệ giải quyết đạt 79,08% bằng 95,85% kế hoạch giao; về tiền đã giải quyết xong 196.060.663.000 đồng, tỷ lệ giải quyết đạt 40,79% bằng 101,7% kế hoạch giao.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.
Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí dự họp đều nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tồn tại hạn chế và những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021, đó là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bám sát cơ sở để chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2021 của từng đơn vị, rà soát các nhiệm vụ theo Kế hoạch chưa hoàn thành, các mặt công tác kết quả còn thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và linh hoạt  tổ chức thi hành án tại các địa bàn để “chạy nước rút”, quyết tâm cao nhất để đạt được kết quả tốt nhất; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường hơn nữa kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tổ chức việc đánh giá, phân loại công chức, bình xét thi đua đối với cá nhân, tập thể và xếp loại cơ quan THADS năm 2021; tiếp tục cập nhật hồ sơ thi hành án vào Phần mềm quản lý THADS; tiếp tục rà soát các vụ việc chưa có điều kiện, cập nhật, thay đổi, bổ sung kịp thời thông tin vào Phần mềm thụ lý để tích hợp vào Phần mềm CSDLĐT thông tin người phải THA chưa có điều kiện thi hành; tăng cường thực hiện việc ƯDCNTT trong hoạt động THADS, rà soát vật chứng, tài sản tạm giữ tồn đọng, thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công. Thực hiện kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ năm 2021 theo kế hoạch đề ra; thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2021 của VKSND tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động THADS.
                                                                            
                                                                                                                Văn phòng Cục THADS tỉnh Hải Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: