Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương 75 năm xây dựng và phát triển

12/07/2021

Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương 75 năm xây dựng và phát triển
Ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự". Đây có thể nói là sự quan tâm hết sức lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác Thi hành án dân sự, đây cũng là sự ghi nhận thành tích vẻ vang của ngành Thi hành án dân sự, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên các thế hệ cán bộ, công chức và người làm công tác Thi hành án dân sự qua các thời kỳ.
Ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa (Cụ Huỳnh Thúc Kháng) đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Có thể nói, đây là văn bản quy định riêng về công tác thi hành án dân sự, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án (bây giờ có thể gọi là văn bản quy định trình tự, thủ tục thi hành án dân sự) và giai đoạn này, là nền móng, là tiền đề cho hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự như hiện nay. Sau này, qua rất nhiều hội thảo khoa học bàn về ngày truyền thống của ngành Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và lựa chọn trình Chính phủ lấy ngày 19/7 (tức là ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng ký Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án) là ngày Truyền thống Thi hành án dân sự. Do đó, ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự". Đây có thể nói là sự quan tâm hết sức lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác Thi hành án dân sự, đây cũng là sự ghi nhận thành tích vẻ vang của ngành Thi hành án dân sự, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên các thế hệ cán bộ, công chức và người làm công tác Thi hành án dân sự qua các thời kỳ.
Đối với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương được hình thành và phát triển theo Hệ thống Thi hành án dân sự của cả nước, theo đó tháng 7 năm 1993 Phòng Thi hành án tỉnh Hải Dương và 12 Đội Thi hành án các huyện, thị xã được thành lập. Ngày đầu thành lập, biên chế được điều chuyển từ Tòa án cùng cấp sang, cơ sở vật chất của Phòng Thi hành án tỉnh và 12 Đội Thi hành án cực kỳ khó khăn, trang thiết bị làm việc thiếu thốn, trụ sở phải đi thuê hoặc nhờ trụ sở Tòa án. Ngày 14/01/2004 Pháp lệnh THADS năm 2004 ra đời thay thế Pháp lệnh THADS năm 1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2005/NĐ - CP ngày 11/04/2005 về cơ quan quản lý THADS, Cơ quan THADS và cán bộ công chức làm công tác THADS. Theo đó, hệ thống các cơ quan THADS được đổi tên thành THADS cấp tỉnh, THADS cấp huyện không còn thuộc Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp, biên chế các cơ quan THADS được tăng cường, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc bước đầu được đầu tư  phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ .
Ngày 14/11/2008 Luật THADS đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Theo Nghị định 74/2009/NĐ-CP, Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương được thành lập và ngày 12/11/2009, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã phối hợp tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương và Chi cục Thi hành án dân sự các  huyện, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương.
                    Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi (nay là Thứ trưởng Bộ Tư pháp), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu và Cục trưởng Cục THADS tỉnh  Nguyễn Văn Tuấn
                                             tại Hội nghị triền khai công tác THADS năm 2018

Trong những năm qua, Cục THADS tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp ban hành các nghị quyết, chỉ thị để chỉ đạo, phối hợp các cấp, các ngành nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn. Cục THADS tỉnh cũng đã tăng cường quản lý toàn diện đối với các Chi cục THADS cấp huyện. Từ việc xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, việc triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị được kịp thời, bài bản, việc sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn được thực hiện theo đúng kế hoạch, hiệu quả và chất lượng; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thường xuyên được quan tâm, nâng cao chất lượng chỉ đạo; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ THADS được thực hiện ngày càng sát với thực tiễn, hiệu quả góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS;  chú trọng làm tốt công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác; công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ án phức tạp phải tổ chức cưỡng chế; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS được thực hiện đúng quy định của pháp luật, công tác kiểm tra và tự kiểm tra nghiệp vụ THADS tại các đơn vị được quan tâm, chất lượng, hiệu quả ngày được nâng cao; công tác văn phòng, phân bổ kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho đội ngũ công chức được thực hiện chặt chẽ và đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện. Từ đó đã tạo ra những tiền đề và cơ sở để các cơ quan Thi hành án trong toàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong những năm tiếp theo.
              
                                             
Một số hình ảnh thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự
 
  Tổng số việc thụ lý từ năm 2016 đến 2020 là 44.716 việc, với số tiền là 4.348 tỷ 904 triệu đồng, tính trung bình hàng năm thụ lý 8.943 việc với số tiền 869 tỷ 780 triệu đồng, so với nhiệm kỳ trước, số việc tăng 17%, số tiền tăng 64%. Năm 2016, toàn Ngành đạt tỷ lệ 84,9% về việc, vượt 12,9% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, về tiền đạt tỷ lệ 82,1%, vượt 52,1% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; năm 2017, toàn Ngành đạt tỷ lệ về việc 86,2%, vượt 14,2%, so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, về tiền đạt tỷ lệ 47,9%, vượt 17,9 % so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; năm 2018, toàn Ngành đạt tỷ lệ về việc  85,74%, vượt 13,24% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, về tiền tỷ lệ đạt  32,70%, vượt 0,2 % so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; năm 2019, toàn Ngành tỷ lệ về việc đạt 82,49%, so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, vượt 9,49%, về tiền tỷ lệ đạt  37,38%, vượt 4,38% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; năm 2020, toàn Ngành tỷ lệ về việc đạt 83,43%, so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao năm 2020 vượt 2,93%, về tiền tỷ lệ đạt  48,56%, vượt 10,56% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao.
Công tác quy hoạch từ 2015 đến nay: Cục THADS tỉnh Hải Dương đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận quy hoạch đối với 04 đồng chí dự nguồn Cục trưởng giai đoạn 2018-2021, 03 đồng chí dự nguồn Cục trưởng giai đoạn 2021-2026; rà soát bổ sung quy hoạch nguồn Cục trưởng giai đoạn 2016-2021 đối với 04 đồng chí, đã công nhận 07 đồng chí dự nguồn Phó Cục trưởng giai đoạn 2017-2021, 07 đồng chí dự nguồn Phó Cục trưởng giai đoạn 2021-2026; Tổng cục trưởng Tổng cục THADS công nhận dự nguồn với 37 đồng chí Chi cục trưởng và tương đương giai đoạn 2017-2021, 44 đồng chí Chi cục trưởng và tương đương giai đoạn 2021-2026; Cục trưởng công nhận dự nguồn với 43 đồng chí Phó Chi cục trưởng và tương đương giai đoạn 2017-2021 và 47 đồng chí giai đoạn 2021-2026.
Ghi nhận những bước phát triển và kết quả hoạt động của ngành, Cục THADS tỉnh vinh dự nhiều năm liền được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh khen thưởng.

                       
Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Hoàng Sỹ Thành
             làm việc tại Cục THADS tỉnh Hải Dương tháng 11 năm 2017

 
Được sự quan tâm đầu tư của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cấp ủy, UBND cấp huyện. Các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương được đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc (13/13 đơn vị), Kho vật chứng (8/13 đơn vị), cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc ngày càng được quan tâm và tăng cường, như: ô tô (4/13 đơn vị), xe máy, máy photo, vi tính...cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương.
Hiện nay, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương được giao 128 biên chế, có mặt là 125 biên chế; 29 hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 06 hợp đồng có xác định thời hạn.Trong 125 biên chế, có 64 Chấp hành viên, 04 Thẩm tra viên chính, 13 Thẩm tra viên, 09 Thư ký, 13 kế toán và 22 công chức ở các ngạch khác. Về các chức danh lãnh đạo, quản lý, gồm: Cục trưởng, 01 Phó Cục trưởng, 04 Trưởng phòng, 06 Phó trưởng phòng chuyên môn, 12 Chi cục trưởng và 23 Phó Chi cục trưởng
Hàng năm, các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương đã tham mưu cho Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ công tác THADS, thi hành án hành chính năm; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09/6/2021 về việc tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, UBND cấp huyện kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS khi có thay đổi về nhân sự, qua đó hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp được duy trì thường xuyên, đã tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động, định kỳ họp giải quyết các vụ việc THADS hiệu quả, chỉ đạo phối hợp giải quyết nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, từ năm 2016 đến 30/6/2021, Ban Chỉ đạo THADS hai cấp đã chỉ đạo phối hợp tổ chức cưỡng chế thành công, tuyệt đối an toàn 165 việc.
Hình ảnh trao Kỷ niệm chương: "Vì sự nghiệp Tư pháp" tại Hội nghị tổng kết năm 2020 của
Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo THADs tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

 Tác động của dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm 2021đã có những ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2021 tại các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương. Trước tình hình đó, để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu THADS, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã áp dụng đồng thời nhiều giải pháp như: tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, chất lượng công tác kiểm tra và tự kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc; công tác giải quyết KN,TC, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chỉ đạo các Chấp hành viên thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng cục, nhất là thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao kết quả THADS năm 2021, kịp thời cập nhật quá tình tổ chức THA trên phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS; yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức rà soát, nghiên cứu hồ sơ, lập phương án giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể, tổ chức thi hành vụ việc bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật; xác định những vụ việc trọng điểm, địa bàn trọng điểm để xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án hiệu quả...Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành nhiệm vụ, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục, sự quyết tâm, trách nhiệm, đồng lòng của toàn thể công chức và người lao động, kỳ vọng trong thời gian tới, các cơ quan THADS của tỉnh Hải Dương sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THA năm 2021.
    Hình ảnh tại Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2021

Trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử phát triển khác nhau, với cơ cấu, tổ chức khác nhau, tên gọi khác nhau, 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thi hành án dân sự đã từng bước phát triển và lớn mạnh không ngừng, vai trò, vị trí của các cơ quan THADS đã được khẳng định; những thành tích và kết qủa đạt được của Hệ thông THADS nói chung và các cơ quan THADS tỉnh Hai Dương nói riêng đã góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
                                                                                                     Văn phòng Cục THADS tỉnh Hải Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: