Sign In

Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương thực hiện “mục tiêu kép”, vượt qua khó khăn "bứt tốc" về đích ngoạn mục

04/10/2021

Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương thực hiện “mục tiêu kép”, vượt qua khó khăn
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS) năm 2021, Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục THADS và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2021

              Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2021

Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS do Tổng cục THADS giao năm 2021, công tác chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức THADS và các mặt công tác khác đang thực hiện vào “guồng” thì làn sóng thứ 3 của dịch bệnh Covid-19 ngày 27/01/2021đã khởi phát, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có ngày lên đến gần 100 ca, trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, theo đó đối với tỉnh Hải Dương: Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã có nhiều văn bản chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh, trong đó có biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-CP của Thủ tướng Chính phủ (bắt đầu từ ngày 16/02/2021 đến hết ngày 02/3/2021 đối với toàn bộ 12 huyện, thành phố, thị xã trực thuộc).

                        Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Cục THADS tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và UBND tỉnh, Cục THADS tỉnh và 12 Chi cục đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/ CT-CP của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tiếp xúc, cách ly, giãn cách xã hội; không tập trung đông người... nên một số biện pháp nghiệp vụ như: xác minh điều kiện thi hành án; tống đạt văn bản, giấy tờ, niêm yết văn bản, thực hiện thông báo THADS; vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án; đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá tài sản... không thể thực hiện đúng tiến độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ tiêu THADS.
 

   Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh làm việc với Cục THADS tỉnh và các đơn vị trực thuộc

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, công chức, người lao động trong các đơn vị đều có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại đơn vị và nơi cư trú. Đồng thời, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chỉ đạo triển khai đến các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ THADS tùy theo diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các địa bàn từ huyện đến các xã để có phương cách thực hiện nhiệm vụ phù hợp, đồng thời Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý, điều hành bằng trực tuyến hoặc trực tiếp theo hướng chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên nắm bắt và luôn hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức THADS tại các đơn vị và cơ sở, nắm bắt, cập nhật thường xuyên kết quả thực hiện  chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng tháng, “điểm nghẽn” ở chỗ nào từ đó có biện pháp tháo gỡ ngay. Đồng thời Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã đổi mới phương thức làm việc, linh hoạt trong điều hành để chỉ đạo Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS tổ chức thi hành án đạt hiệu quả gắn với việc phòng chống dịch an toàn.

 Hình ảnh Viện KSND tỉnh công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát THADS và Kiểm sát hoạt động cưỡng chế THADS

Nhờ việc áp dụng quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương sau đó đã cơ bản được tình kiểm soát từ giữa tháng 3 năm 2021. Các cơ quan THADS trong tỉnh đã tập trung triển khai và đẩy mạnh công tác THADS, tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, đôn đốc THADS, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, cưỡng chế THADS và giao tài sản, tập trung quyết liệt các biện pháp trong THADS, có hiệu quả, tỷ lệ THADS được nâng lên, mặc dù sau đó trên địa bàn tỉnh Hải Dương tại một số xã, phường, thị trấn ở một số huyện, thị xã, thành phố vẫn còn phải phong tỏa, cách ly vào thời điểm tháng 7, tháng 8 năm 2021, nhưng Lãnh đạo Cục, các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố đã ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng linh hoạt và hiệu quả khi thực hiện “mục tiêu kép”. Những tháng cuối năm báo cáo 2021, Lãnh đạo Cục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố tập trung, quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, các Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS đã tập trung cao độ “bứt tốc” vào những ngày cuối cùng của năm báo cáo 2021 và kết quả thật đáng mừng, đến ngày 30/9/2021, toàn Ngành đã hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ. về việc đạt tỉ lệ 83.99%, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 1,49%; về tiền đạt tỉ lệ 44,26%  vượt chỉ tiêu của Tổng cục giao là 4,16%. Ngoài ra các mặt công khác, các cơ quan THADS trong tỉnh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                       Hình ảnh phối hợp của các cơ quan liên quan với cơ quan THADS tỉnh Hải Dương

Nhìn lại năm công tác 2021 và có được kết quả trên, đó là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tạo nhiều điều kiện thuận để các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ; sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan liên quan, của cấp ủy, chính quyền địa phương từ cấp huyện đến cơ sở, sự đoàn kết, đồng lòng, đồng sức, cố gắng, nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo các cơ quan THADS trong tỉnh và công chức, người lao động Ngành THADS tỉnh Hải Dương, năm mà có nhiều sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh là năm diễn ra Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là bệnh dịch Covid-19 lây lan phức tạp rất phức tạp, nghiêm trọng trên địa bàn nhiều địa phương. Điều đặc biệt hơn, trong những điều kiện hoàn cảnh khó khăn thì “cái khó ló cái khôn” xuất hiện, các cơ quan THADS trong tỉnh  Hải Dương đã thích ứng nhanh với điều kiện thực tế, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án để thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa chống dịch Covid-19 tuyệt đối an toàn và thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đây là tiền đề và tâm thế để các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tổng cục THADS nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2022 và những năm tiếp theo./.
                                                                                                        Văn phòng Cục THADS tỉnh Hải Dương
 

Các tin đã đưa ngày: