Sign In

Ban chỉ đạo THADS huyện Nam Sách tổ chức hội Nghị tổng công tác Ban chỉ đạo THADS và triển khai nhiệm vụ năm 2024

27/12/2023

Ban chỉ đạo THADS huyện Nam Sách tổ chức hội Nghị tổng công tác Ban chỉ đạo THADS và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Chiều 26/12, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách tổ chức hội nghị tổng kết công tác Ban chỉ đạo THADS, tổng kết công tác thi hành án năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2024. Dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Đoàn Đình Chiến, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Đồng chí Vương Xuân Thuỷ, Uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện Nam Sách chủ trì Hội nghị.
Qua báo cáo kết quả công tác năm 2023 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã bám sát chương trình, kế hoạch, chủ động trong công tác, hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra. Chi cục đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực huyện uỷ Nam Sách, UBND huyện, Ban chỉ đạo THADS huyện về công tác thi hành án dân sự, Chi cục THADS huyện đã làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách thủ tục hành chính.trên địa bàn huyện không còn hồ sơ thi hành án có giá trị lớn tồn đọng trên 01 năm, nhiều địa bàn xã khồng còn hồ sơ có điều kiện thi hành án.Năm 2023 Tổng số việc còn phải thi hành là 636 việc, số việc có điều kiện 600 việc, số việc chưa có điều kiện 36 việc, số việc đã giải quyết xong 526 việc đạt tỷ lệ 87,67 %.  Vượt chỉ tiêu 5,17% chỉ tiêu giao là 82,5%. Tổng số tiền còn phải thi hành 14.870.150.000 đồng số tiền có điều kiện 6.173.120.000 đồng, chưa có điều kiện 8.697.030.000 đồng. số thi hành xong 3.169.011.000 đồng đạt tỷ lệ 51,34%. Vượt chỉ tiêu giao 6,34 %, chỉ tiêu Tổng cục THADS, Cục THADS giao 45%. Số việc và tiền năm 2023 đều tăng, số biên chế của đơn vị 07 cán bộ, công chức Chi cục THADS huyện Nam Sách đã nỗ lực phất đấu vượt các chỉ tiêu với kết quả trên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách được UBND tỉnh Hải Dương tặng Cờ thi đua xuất sắc.
 
Ban chỉ đạo THADS huyện hoạt động có hiệu quả tháo gỡ được nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, chất lượng công tác phối hợp giữa Chi cục thi hành án với các cơ quan hữu quan trên địa bàn được nâng cao.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, hạn chế trong thực hiện công tác THADS năm 2023 đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng, phướng hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Đình Chiến Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo yêu cầu  Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp tục cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác THADS, THAHC. Chỉ đạo tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hoá quy trình, thủ tục. Chú trọng một số chỉ tiêu cơ bản như xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án chính xác, ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật, hoàn thành các chỉ tiêu về việc và tiền, không có công chức vi phạm phải xử lý kỷ luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra công vụ, nội bộ... Khắc phục những tồn tại, hạn chế mà trong báo cáo đã nêu ra.
Tại hội nghị, đồng chí Vương Xuân Thuỷ  Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện yêu cầu : Năm 2024 Chi cục THADS huyện Nam Sách tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác THADS, theo dõi THAHC. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần tạo sự minh bạch, công khai trong hoạt động THADS. Chú trọng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra; kiểm soát tốt các tang vật; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, thực hiện tốt công tác dân vận để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đồng thời yêu cầu Chi cục chủ động tham mưu cho thường vụ huyện uỷ ban hành chỉ thị tăng cường công tác THADS, Ban mưu cho UBND huyện kiện toàn ban chỉ đạo thi hành án do một số đồng chí đã nhận nhiệm vụ mới.
Nhân dịp này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tặng giấy  khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác THADS. UBND huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác thi hành án dân sự./.

 
                                                                                THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NAM SÁCH

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: