Sign In

Tự hào 90 năm Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

26/03/2021

Tự hào 90 năm Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời từ mùa xuân của Đảng, của dân tộc, được Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu lãnh đạo, rèn luyện. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, lực lượng đoàn viên thanh niên đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
Ảnh tư liệu

Mùa xuân năm 1931 (từ ngày 20 đến ngày 26/03), tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ II, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta.
Đại hội toàn quốc lần thứ III họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngay từ khi mới ra đời dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên đã phát huy được vai trò xung kích với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng xứng đáng là cánh tay đắc lực và là đội dự bị của Đảng.
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên đã trở thành tinh thần và là khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ. Suốt những giai đoạn kháng chiến trường kỳ của dân tộc, khẩu hiệu ấy đã động viên tuổi trẻ cả nước góp phần vào thành công to lớn vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến. Lực lượng nam, nữ thanh niên Việt Nam đứng lên cùng toàn dân đấu tranh kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Trải qua 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam.
Học tập và làm theo lời Bác dạy, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn tiếp nối truyền thống cha anh, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, vươn lên chinh phục các đỉnh cao trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần vào thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng đất nước. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thanh niên Việt Nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trên các lĩnh vực, là lực lượng quan trọng góp phần đưa đất nước hội nhập nhanh hơn, sâu hơn; thanh niên thực sự là lực lượng nòng cốt, là động lực của sự phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.
Thanh niên phải có tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc rèn luyện và nâng cao chí khí cách mạng đang đặt ra cho mọi đoàn viên, thanh niên trên tất cả lĩnh vực hoạt động, nhất là đối với những việc mới, việc khó cần sự nỗ lực, cố gắng cao. Mặt trái của cơ chế thị trường đang tác động tiêu cực đến thế hệ trẻ. Chính vì vậy, công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên sống có chí khí, hoài bão, lý tưởng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, để thanh niên không mất phương hướng, không bị lôi cuốn vào những thói hư tật xấu, lối sống thực dụng… là việc rất quan trọng và cấp bách. Giáo dục thanh niên học tập và làm theo lời dạy của Người còn góp phần tích cực vào việc đào tạo những chủ nhân tương lai của nước nhà, để họ trở thành những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh.

 
 
(Ảnh:Những hoạt động phong trào nổi bật của đoàn TN Cục THADS tỉnh Hải Dương)
Tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, thanh niên cả nước vẫn luôn hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học và công nghệ, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Một năm COVID-19 đầy biến động, nhưng với sự sáng tạo, ý chí quyết tâm, thanh niên Việt Nam đã biến khó khăn thành cơ hội, không ngừng nỗ lực, tạo sức lan toả rộng khắp, xuất hiện nhiều điển hình thanh niên tiên phong vì cuộc sống cộng đồng. Ở rất nhiều lĩnh vực, tên gọi Việt Nam đã được xướng lên đầy tự hào tại các đấu trường trong nước và quốc tế.
Đối với thanh niên Ngành THADS chúng ta, lời dạy của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị. Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, trước yêu cầu của công cuộc cải cách Tư pháp, nhiệm vụ tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật sẽ ngày càng gắn với nhiều trọng trách nặng nề. Bởi vậy, mỗi chúng ta nhất định phải phát huy được tinh thần quyết tâm và ý chí cách mạng, để làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.
                        Nguyễn Thị Hân - Bí thư Chi đoàn Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: