Sign In

Sáng 16-9, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác cải cách tư pháp (CCTP) nhiệm kỳ 2011-2015.

18/09/2015

Sáng 16-9, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác cải cách tư pháp (CCTP) nhiệm kỳ 2011-2015.
Các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thanh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác CCTP của tỉnh ta thu được nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự được phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả, không để tồn đọng, bức xúc kéo dài. Việc điều tra, xử lý tội phạm, bắt giữ, cải tạo phạm nhân thực hiện đúng pháp luật. Chất lượng kiểm tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, không bỏ lọt tội phạm... Đội ngũ luật sư phát triển khá về số lượng, hoạt động đi vào nền nếp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên. Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ các cơ quan tư pháp từng bước được củng cố, kiện toàn.
Tuy nhiên, công tác CCTP của tỉnh còn một số hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, địa phương triển khai còn chậm, chưa quyết liệt, thiếu giải pháp cụ thể; chưa coi trọng công tác kiểm tra đánh giá chất lượng trên từng mặt và từng lĩnh vực công tác. Chất lượng và nhận thức về nhiệm vụ CCTP của một số cán bộ làm công tác CCTP còn hạn chế. Số lượng điều tra viên, giám định viên, cán bộ làm công tác thi hành án hình sự còn thiếu so với yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp còn chưa chặt chẽ, thường xuyên; việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cấp, các ngành còn hạn chế.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trong giai đoạn tới, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong đó cần đổi mới phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Các cơ quan tư pháp, cơ quan, đơn vị có liên quan cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các nội dung quy trình công tác; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phối hợp giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ án điểm, án nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Cần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, các hoạt động kiểm sát, tư pháp; không làm oan người vô tội và hạn chế tối đa việc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp. Chủ động nghiên cứu, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp gắn với việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Các ngành tư pháp cần rà soát và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ. Chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công vụ. Tiếp tục làm tốt việc điều động, bổ nhiệm cán bộ không phải người địa phương; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ nhưng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật và quản lý cán bộ, công chức. Đẩy mạnh chống tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ ngành tư pháp.
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác CCTP nhiệm kỳ 2011-2015.


Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

Các tin đã đưa ngày: