Sign In

Hiệu quả từ việc vận động, thuyết phục trong công tác Thi hành án dân sự.

13/11/2017

Theo Bản án số 05/2016/DSST ngày 24/5/2016 của Toà án nhân dân TP Hải Dương, Bản án số 35/2016/PTDS ngày 22/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, thì ông Trần Văn Hương và bà Phùng Thị Thược, địa chỉ: Thôn 1, xã EaHleo, huyện EaHleo, tỉnh ĐăcLăck phải trả cụ Ngô Thị Đóm diện tích 173,8 m2 đất ở và móng nhà do cụ Đóm xây dựng, tại thửa 246 tờ bản đồ số 06 ( theo bản đồ 299 thuộc thửa 95, tờ bản đồ số 02), địa chỉ: Khu 3, phường Việt Hoà, TP Hải Dương. Ông Trần Văn Bái và bà Trần Thị Tới, địa chỉ: Khu 3, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương phải trả cụ Ngô Thị Đóm diện tích 80 m2 đất ao tại thửa 255 tờ bản đồ số 03, địa chỉ: Khu 2, xã Việt Hoà, TP Hải Dương. ( Ông Hương, ông Bái là con trai cụ Đóm).
Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, cụ Ngô Thị Đóm có đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương đã ban hành các quyết định thi hành án buộc ông Trần Văn Hương và bà Phùng Thị Thược, Dương; buộc ông Trần Văn Bái và bà Trần Thị Tới phải trả cụ Ngô Thị Đóm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên.
 Chi cục thi hành án dân sự TP. Hải Dương đã tống đạt, thông báo các Quyết định, văn bản về  thi hành án tới ông Trần Văn Hương, bà Phùng Thị Thược và ông Trần Văn Bái, bà Trần Thị Tới theo quy định của pháp luật, phối hợp với UBND phường Việt Hòa và các đoàn thể động viên, giải thích, thuyết phục người phải thi hành án nguyện thi hành, nhưng Bái, bà Tới không tự nguyện giao tài sản cho cụ Đóm. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương phối hợp cùng UBND phường Việt Hoà xác minh hiện trạng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất phải giao cho cụ Đóm, thống nhất việc cưỡng chế với UBND phường Việt Hòa và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với ông Trần Văn Hương và bà Phùng Thị Thược, cưỡng chế chuyển giao giao quyền sử dụng đất đối với ông Trần Văn Bái và bà Trần Thị Tới.
Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương cùng các cơ quan liên quan và UBND phường Việt Hòa tổ chức  việc cưỡng chế, trước khi thực hiện cưỡng chế Chấp hành viên phối hợp với đại diện UBND phường Việt Hòa, đại diện các tổ chức đoàn thể của phường Việt Hòa tiếp tục thuyết phục, động viên và giải thích cụ thể các quyền lợi của việc tự nguyện thi hành án cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ, thiệt hại của việc không tự nguyện thi hành án cho người phải thi hành án biết. Sau khi được giải thích, động viên, ông Trần Văn Bái, bà Trần Thị Tới và ông Hương, bà Thược ( ủy quyền cho ông Bái) đã nhận thức ra sự việc và tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản cho cụ Đóm, đồng thời ký vào vào biên bản bàn giao tài sản.

Qua sự việc trên cho thấy công tác tuyên truyền, vận động người phải thi hành án có ý nghĩa quan trọng trong công tác thi hành án dân sự, đòi hỏi Chấp hành viên phải luôn kiên trì vận động, hòa giải, thuyết phục theo phương châm “ còn nước, còn tát”, không những giải quyết được dứt điểm vụ việc mà còn hàn gắn được tình cảm mẹ con, người thân trong gia đình cụ Đóm, qua đó góp phần ổn định tình hình trật tự tại địa phương./.
                                 
                                                                                                        Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương
 

Các tin đã đưa ngày: