Sign In

Chi cục THADS huyện Nam Sách và Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức hội Nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2023 và xây dựng, ban hành Nghị quyết phối hợp năm 2024.

24/01/2024

Chi cục THADS huyện Nam Sách và Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức hội Nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2023 và xây dựng, ban hành Nghị quyết phối hợp năm 2024.
Để nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự đi vào thực chất.Sáng ngày 23/01/2024, tại trụ sở VKSND huyện Nam Sách,Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách,Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2023, thảo luận ban hành nghị quyết phối hợp năm 2024. Dự hội nghị và chủ trì có đồng chí Nguyễn Văn Nhuấn;Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Tiền; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện cùng toàn thể cán bộ, công chức của hai đơn vị.
Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác phối hợp năm 2023 đề ra nhiệm vụ phương hướng năm 2024. Trong năm 2023 hai ngành đã làm tốt công tác phối kết hợp trong Công tác thi hành án dân sự phối hợp tốt trong việc giao nhận văn bản, quyết định về thi hành án, phối hợp tốt công tác xác minh, phận loại hồ sơ thi hành án, chuyển giao, bảo quản, tiêu huỷ tang tài vật, trao đổi thông tin, văn bản liên quan đến hoạt động thi hành án và cưỡng chế thi hành án, phối hợp tốt trong công tác rà soát các đương sự đủ điều kiện miễn giảm thi hành án, phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự. Kết quả công tác THADS, và Kết quả công tác kiểm sát đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được tại hội nghị đã chỉ ra các tồn tại hạn chế như việc phối hợp phân loại hồ sơ còn chậm, phối hợp rà soát số vụ việc đương sự đã nộp tiền đến nay vẫn chưa có Bản án, quyết định của Toà án, việc trao đổi thông tin có lúc có việc còn chậm. Tại hội nghị có 5 ý kiến phát biểu tham luận đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành dọc cấp trên giao.
Năm 2024 hai ngành đề ra nhiều giải pháp trong công tác phối hợp đặc biệt tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu :
1.Ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm sát hồ sơ thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự chủ động cung cấp các hồ sơ về thi hành án qua việc số hoá để cung cấp cho Viện kiểm sát để kiểm sát tạo điều kiện tiết kiệm văn bản giấy, tiết kiệm thời gian sao lưu hồ sơ thi hành án.
2.Thống nhất lựa chọn địa bàn trọng điểm, vụ việc trọng điểm về thi hành án dân sự để phối hợp tổ chức thi hành án, phấn đấu duy trì nhiều địa bàn không còn hồ sơ có điều kiện thi hành án.
3.Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp rà soát số tiền, số tang tài vật còn tồn đọng chưa được giải quyêt.
4.Trong công tác cưỡng chế thi hành án dân sự hai ngành thống nhất chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương đặc biệt là các Cơ quan trong khối nội chính của huyện để nắm bắt tình hình, thái độ của các bên đương sự, chủ động báo cáo Cấp uỷ, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, hai ngành dọc cấp trên về các vụ việc khó khăn và phức tạp để xin ý kiến chỉ đạo và tìm giải pháp tháo gỡ.
5. Lãnh đạo hai ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chấp hành viên, Kiểm sát viên chủ động phối hợp tốt trong công tác Thi hành án dân sự./.

                                                                                                    NGUYỄN VĂN TIỀN

Các tin đã đưa ngày: