Sign In

Công tác tổ chức cán bộ tháng 7 năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

09/07/2020

Công tác tổ chức cán bộ tháng 7 năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 về kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và sắp xếp cơ cấu vị trí, biên chế của các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố, trên cơ sở phối hợp thống nhất với cấp ủy địa phương về công tác cán bộ, xét đề nghị của Phòng Tổ chức cán bộ và đơn vị có liên quan, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ban hành một số Quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền, cụ thể:
       - Điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Đăng Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An (theo Quyết định số 200/QĐ-CTHADS ngày 06/7/2020);
       - Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Minh Thúy, Phó Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng (theo Quyết định số 201/QĐ-CTHADS ngày 06/7/2020);
      - Điều động, bổ nhiệm đồng chí Mai Trung Nghĩa, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố (theo Quyết định số 201/QĐ-CTHADS ngày 06/7/2020).

          
 
      Cùng với việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đao, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ban hành các Quyết định điều động, biệt phái một số công chức nhằm sắp xếp, cơ cấu lại biên chế giữa các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố cho phù hợp với tình hình biên chế hiện nay.
      Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức công bố các Quyết định điều động và bổ nhiệm tại Lễ chào cờ định kỳ tháng 7 của Cục và trực tiếp tại các Chi cục có công chức được điều động, bổ nhiệm. Phát biểu tại các Hội nghị công bố, các đồng chí Lãnh đạo Cục đã ghi nhận, chúc mừng và tin tưởng giao nhiệm vụ mới đến các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này. Đồng thời yêu cầu các đồng chí tiếp tục cố gắng, phát huy tinh thần tuổi trẻ, trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo các đơn vị, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, vị trí công tác mới.

           

       Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố, cấp ủy địa phương, trên cương vị nhiệm vụ công tác mới, sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập nâng cao nhận thức lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối với vị trí và lĩnh vực công tác được giao, tiếp tục nêu cao tính tiền phong gương mẫu, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.


Theo Đặng Thị Minh Châu-Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: