Sign In

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng hướng tới xây dựng bộ máy làm việc chuyên nghiệp

30/06/2021

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng hướng tới xây dựng bộ máy làm việc chuyên nghiệp
Sinh thời, vào dịp Tết Nguyên đán năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác, công chức và người lao động làm công tác văn phòng tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong cả nước đã không ngừng lao động sáng tạo, đoàn kết một lòng  thầm lặng đóng góp nhiều công sức trên tất cả các mặt công tác của cơ quan.
       Với nhiệm vụ là bộ phận tham mưu, điều hành tổng hợp, đầu mối điều phối hoạt động của cơ quan; là trung tâm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo; là nơi chăm lo mọi lĩnh vực phục vụ quản trị, hậu cần bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động chung của cơ quan cho nên công tác văn phòng có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức của cơ quan đóng góp đắc lực trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, điều hành. Trong những năm gần đây, tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, công tác văn phòng luôn được quan tâm, lựa chọn kiện toàn bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
        Phát huy truyền thống trước đó, trong giai đoạn 2016-2021 Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tiếp tục khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên các mặt công tác đảm bảo mục đích, yêu cầu theo kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên. Trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành Văn phòng đã tham mưu giúp lãnh đạo Cục ban hành trung bình một năm khoảng hơn 200 văn bản chỉ đạo, điều hành. Các văn bản được ban hành đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, nội dung, thể thức trình bày văn bản. Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, hỗ trợ trực tuyến một số thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự, nâng cao chỉ số PCI; đảm bảo phục vụ tốt và sự hài lòng của nhân dân; thực hiện tốt “Phòng họp trực tuyến, phòng họp không giấy tờ” phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, tình hình phòng, chống dịch Covid-19; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, giúp công tác lãnh đạo được nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động, sử dụng dịch vụ bưu chính công trong giải quyết các thủ tục hành chính, 100% các thủ tục hành chính được trả đúng hẹn, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, nhiều trường hợp đã rút ngắn được thời gian giải quyết. Công tác thụ lý, ra các quyết định về thi hành án dân sự đã tham mưu giúp lãnh đạo Cục ban hành tổng số 3.913 quyết định thi hành án, 687 văn bản trả lời xác minh, 338 xác nhận kết quả thi hành án, các văn bản yêu cầu Tòa án có giải thích,… đảm bảo chất lượng, chính xác về nội dung, đúng thời hạn yêu cầu. Công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê có nhiều đổi mới, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan, ứng dụng hiệu quả các phần mềm tin học trong báo cáo thống kê. Báo cáo số liệu thống kê về thi hành án đã giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều tiết và tổ chức thi hành án nhanh, hiệu quả, góp phần tích cực vào kết quả thi hành án dân sự. Công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo tính bảo mật, an toàn, khoa học, thuận tiện, dễ tra cứu, áp dụng phần mềm quản lý văn bản. Trang thông tin điện tử của Cục có nhiều đổi mới, thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo cơ quan; các hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đặc biệt là các chỉ đạo về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; phục vụ tốt công tác hậu cần, đối ngoại, chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp; đảm bảo công tác phòng, chống, dịch bệnh, công tác phòng cháy, chữa cháy; tham mưu xử lý thông tin báo chí; đảm bảo tiết kiệm chi tiêu công; thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Cục Thi hành án dân sự thành phố,...


       Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được, nhiều năm liền Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen, Cục trưởng tặng nhiều giấy khen. Trong thời gian tới, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác, đặc biệt tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm với phương châm năng động, tích cực, luôn đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ, trong tham mưu chỉ đạo, điều hành; áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hướng dẫn kịp thời, chính xác cho các đơn vị sử dụng chữ ký số, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm báo cáo thống kê, scan tài liệu hồ sơ thi hành án, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể cơ quan, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới hướng tới sự phục vụ chuyên nghiệp, sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm việc; sự văn minh trong giao tiếp, ứng xử; sự tinh gọn, khoa học, hiệu quả trong công tác nghiệp vụ; bí mật, an toàn tuyệt đối về thông tin nội bộ, tài liệu của Đảng và Nhà nước; là đầu tàu trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động công vụ...Để hướng tới xây dựng bộ máy làm việc chuyên nghiệp hơn rất cần sự cố gắng của mỗi công chức và người  lao động làm công tác văn phòng, sự ủng hộ của tập thể lãnh đạo Cục và nhiều sự hỗ trợ phối hợp từ các đơn vị, đồng nghiệp trong các cơ quan Thi hành án của thành phố Hải Phòng./.


Theo Mai Trung Nghĩa- Phó Chánh Văn phòng Cục THADS TP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: