Sign In

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XVI NHIỆM KỲ 2021-2026

05/03/2021

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XVI NHIỆM KỲ 2021-2026
Trong các ngày 02, 04/3/3021 Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tiến hành tổ chức 03 Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.Trong các ngày 02, 04/3/3021 Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tiến hành tổ chức 03 Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.
       Gồm các Hội nghị: Hội nghị Ban lãnh đạo Cục và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan để dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026; Hội nghị cử tri tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng lấy phiếu tín nhiệm đối với người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến giới thiệu ứng cử; Hội nghị cán bộ lãnh đạo mở rộng lấy phiếu tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử thành phần tham gia gồm đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, các Phòng chuyên môn thuộc Cục và đại diện cử tri tại các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.
       Hội nghị được tổ chức công khai, dân chủ với sự tham dự của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, việc thực hiện theo đúng trình tự hướng dẫn tại Thông báo số 58/TB-MTTQ-BTT ngày 23/02/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Tại Hội nghị, các cử tri đã được phổ biến về tiêu chuẩn của Đại biểu HĐND theo quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử Đại biểu HĐND theo quy định Điều 37 Luật Bầu cử HĐND, tiến hành nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người của cơ quan được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 100% cử tri đại diện cho các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố tham dự Hội nghị đều nhất trí giới thiệu đồng chí Tạ Hồng Nhung, Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.


       Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Tạ Hồng Nhung bày tỏ sự xúc động, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cục và các cử tri tham dự Hội nghị đã tin tưởng giới thiệu đồng chí ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí cũng hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
       Kết luận Hội nghị đồng chí Trần Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố thay mặt cho cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người đại diện cho các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Cục THADS thành phố xác định đây là vinh dự và trách nhiệm chung của các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố cũng như cá nhân đồng chí Tạ Hồng Nhung và tin tưởng rằng với sự nhất trí cao của cử tri các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố đồng chí Tạ Hồng Nhung sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đáp ứng được kỳ vọng của cử tri. Cơ quan, đoàn thể sẽ đồng hành và tạo điều kiện giúp đồng chí thực hiện tốt các quy trình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.


Theo Trần Quốc An- Phó Chánh VP Cục

Các tin đã đưa ngày: