Sign In

KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020 TẠI CỤC THADS THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

17/09/2020

KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020 TẠI CỤC THADS THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Ngày 09/9/2020, VKSND thành phố Hải Phòng thực hiện công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại  Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Tham dự Hội nghị, về phía Đoàn kiểm sát có: Đồng chí Bùi Đăng Dung- Phó Viện trưởng VKSND thành phố, Trưởng đoàn, đồng chí Vũ Văn Tùng- trưởng phòng 11, Phó Trưởng đoàn, các đồng chí kiểm sát viên Phòng 11 và đại diện Mặt trận tổ quốc VN thành phố Hải Phòng; Cục THADS thành phố có: Đồng chí Trần Hồng Quang- Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo, Chấp hành viên, Thư ký, công chức phụ trách liên quan đến hoạt động kiểm sát.
       Căn cứ Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số 04/QĐ-VKS, Kế hoạch số 82/KH-VKS ngày 15/7/2020 của VKSND thành phố từ ngày 22/7/2019 đến ngày 09/8/2019. Đoàn trực tiếp kiểm sát (TTKS) Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự của Cục THADS thành phố Hải Phòng thời điểm từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/6/2020. Kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án, hệ thống Sổ và các tài liệu có liên quan đến công tác thu, quản lý, chi tiền thi hành án, công tác quản lý kho vật chứng, công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự của các Chấp hành viên Cục THADS thành phố Hải Phòng.
       Theo Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự thành phố: Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/9/2019 cho thấy: Số thụ lý mới: 187 việc/52.912.341.000 đồng, Số ủy thác đi: 43 việc/8.794.519.000 đồng, Số đã thi hành xong: 277 việc/560.212.563.000 đồng (đạt tỷ lệ 60% việc và 33% về số tiền trên tổng số có điều kiện thi hành); Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/6/2020 cho thấy: Tổng số phải thi hành: 620 việc/2.048.148.423.000 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành: 592 việc/1.464.763.467.000 đồng, Số đã thi hành xong: 318 việc/45.793.762.000 đồng; đình chỉ 02 việc/3.214.649.000 đồng (đạt tỷ lệ 54% về số việc và 3,3% về số tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành). Số đang thi hành: 272 việc/1.415.755.056.000 đồng. Tính đến thời điểm kiểm sát, Cục THADS đã ban hành 08 Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản. Đã tổ chức cưỡng chế đối với 07 trường hợp không phải huy động lực lượng, 01 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế. Cục THADS thành phố Hải Phòng đã ký hợp đồng bán đấu giá tài sản đối với 14 vụ việc, đã bán đấu giá thành và giao tài sản cho người trúng đấu giá 05 việc, còn lại 09 việc đang bán đấu giá.
       Theo Kết luận trực tiếp kiểm sát, Đoàn TTKS đã kiểm tra công tác kế toán thu, quản lý, chi tiền thi hành án; sổ thụ lý giải quyết việc thi hành án; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án; kiểm sát các hồ sơ thi hành án. Quá trình kiểm sát tại Cục THADS thành phố Hải Phòng, Đoàn TTKS nhận thấy điểm nổi bật là công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục đối với Chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành án nhất là đối với các vụ việc có liên quan đến việc lựa chọn các Tổ chức thẩm định, bán đấu giá tài sản đều được Lãnh đạo Cục phê duyệt trước khi Chấp hành viên ký hợp đồng; bên cạnh đó tập thể Lãnh đạo Cục còn tập trung chỉ đạo Chấp hành viên giải quyết một số vụ việc phức tạp, án có liên quan đến các Tổ chức tín dụng; đội ngũ Chấp hành viên đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án nên đã hạn chế được nhiều vụ việc phải tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng; việc lập và bảo quản các loại Sổ thi hành án đã đáp ứng yêu cầu Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. Kết luận TTKS số 04/KL-VKS-P11 ngày 09/9/2020 đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cũng như vi phạm liên quan trong quá trình thực hiện tổ chức thi hành án dân sự như trong Ủy thác xác minh điều kiện THA và ra QĐ về việc chưa có điều kiện THA; về trả lại tiền, tài sản cho đương sự; xác minh xử lý tài sản; thời hiệu THA; việc thực hiện TTLT số 07/2013; việc chuyển giao vật chứng và tài sản tạm giữ; việc ra QĐ sửa đổi, bổ sung QĐTHADS...
       Thay cơ quan, đồng chí Trần Hồng Quang- Cục trưởng đồng tình với nội dung Kết luận TTKS, trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên Đoàn TTKS, trong thời gian tới Cục Thi hành án dân sự thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các chấp hành viên, công chức kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế như nội dung Kết luận TTKS đã nêu và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, phối hợp của VKSND thành phố, trực tiếp là đồng chí Bùi Đăng Dung- Phó Viện trưởng và Phòng 11 VKSND thành phố để Cục Thi hành án dân sự thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: