Sign In

Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2016

20/01/2017

Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2016
Chiều ngày 13 tháng 01 năm 2017, cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016.
       Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Trần Hồng Quang, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố cho biết: kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2016 của toàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực: kết quả thi hành án dân sự tăng cao so với năm 2015; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm kịp thời và khắc phục được nhiều khó khăn về biên chế, con người cho các cơ quan thi hành án; công tác thi đua- khen thưởng có nhiều đổi mới; các mặt công tác khác đều đạt những kết quả tích cực.
       Tuy nhiên, đồng chí cũng khẳng định công tác năm 2016 của cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong năm 2017 đó là việc phải quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ( do năm 2016 mới đạt ¾ chỉ tiêu thi đua); tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ của Cục Thi hành án dân sự thành phố; quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động của cơ quan như thực hành tiết kiệm tăng thu nhập phúc lợi, tăng cường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan học tập kinh nghiệm... Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
       Hội nghị đã được nghe báo cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, tình hình sử dụng ngân sách của đơn vị, giải pháp nâng cao đời sống công chức, người lao động, công tác thi đua- khen thưởng. Theo đó, Công đoàn cơ quan và Cục đã thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của cán bộ công chức, góp phần động viên cán bộ công chức và người lao động yên tâm công tác và tích cực thực hiện nhiệm vụ.

            
                   Chủ tịch Hội nghị                                           Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS TP

       Tại Hội nghị, cán bộ công chức cơ quan đã thảo luận sôi nổi, đưa ra một số kiến nghị liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong năm 2017. Thay mặt tập thể lãnh đạo Cục, đồng chí Cục trưởng đã giải đáp thỏa đáng và đề nghị trong năm 2017, cán bộ công chức, người lao động của cơ quan tiếp tục chung tay góp sức cùng tập thể lãnh đạo vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu nhiệm vụ do Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
       Thay mặt tập thể lãnh đạo Cục THADS thành phố, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố đã trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc Cục đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016. 
 

Tác giả ảnh: Phạm Mã Vương- VP Cục THADS TP HP
Theo Trần Công Chu- Phó trưởng phòng TCCB

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: