Sign In

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)

09/07/2021

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946-19/7/2021)
 Năm 2021, công tác thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng được triển khai thực hiện trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới trên con đường phát triển đất nước; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được diễn ra ngày 23/5/2021 với niềm tin được trao gửi của cử tri cả nước đối với những cán bộ, lãnh đạo đủ đức, đủ tài tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương. Hòa chung niềm vui của đất nước, năm 2021, Ngành Thi hành án dân sự đánh dấu chặng đường trên con đường 75 năm xây dựng và trưởng thành. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, tập trung lãnh đạo hoàn thành khá toàn diện mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện tốt, thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày Truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên cả nước tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp, toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung cao độ, huy động các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid -19. Tập thể Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố. Trước tình hình khó khăn do dịch bệnh trong việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy được tăng cường, có sự đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế. Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bằng nghị quyết (trong đó có nghị quyết chuyên đề trong thực hiện nhiệm vụ chính trị), quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục giao, đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, ý thức tổ chức kỷ luật, cải cách hành chính và lề lối làm việc được nâng cao, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, làm tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác thi hành án dân sự. Cụ thể, 100% các bản án, quyết định của Toà án được đ­ưa ra thi hành đúng thời hạn; đảm bảo chính xác về nội dung và thủ tục thi hành án. Công tác tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Toà án được thực hiện quyết liệt, kịp thời, đúng quy định pháp luật, hạn chế thấp nhất những sai sót, vi phạm do lỗi chủ quan. Đảng ủy lãnh đạo phát động nhiều phong trào thi đua, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan Thi hành án dân sự trong thành phố và trực tiếp tổ chức thi hành án hiệu quả. Chỉ đạo tập trung nguồn lực, trí tuệ, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, tăng cường, đẩy mạnh công tác giáo dục thuyết phục đương sự cũng như tăng cường làm việc, trao đổi với các tổ chức tín dụng để thi hành dứt điểm đối với những vụ việc lớn, việc phức tạp góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, công dân, người được thi hành án, bảo đảm các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật phải được nghiêm chỉnh chấp hành. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; đội ngũ đảng viên được tăng cường cả về chất lượng và số lượng; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định, góp phần đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo Cục; công tác tư tưởng được quan tâm, tập thể Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức, người lao động để kịp thời động viên, chia sẻ về vật chất và tinh thần để đảng viên, công chức, người lao động yên tâm công tác góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh đảm bảo cho mọi thành công, thắng lợi; chế độ sinh hoạt cấp ủy và chi bộ được duy trì nền nếp, có chất lượng; hoạt động đoàn thể bài bản, thường xuyên, tạo không khí phấn khởi, yên tâm công tác trong toàn đơn vị.
Với những biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo đồng bộ của tập thể Đảng ủy, đến hết tháng 6 năm 2021, kết quả công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, thi hành xong đạt tỷ lệ 62,29% về việc (đạt 75% kế hoạch năm), tăng 1,76% so với cùng kỳ năm trước và 20,79% về tiền (đạt 52% kế hoạch năm), tăng 11,24% so với cùng kỳ năm trước, tổ chức bộ máy được củng cố và kiện toàn nhất là đối với các đơn vị có lượng án lớn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm việc có nhiều tiến bộ; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan được đẩy mạnh, nhiều vụ việc trọng điểm, việc tín dụng ngân hàng có số tiền phải thi hành lớn được giải quyết dứt điểm.
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành, Đảng ủy, lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung phấn khởi, tự hào, tin tưởng vào truyền thống của Ngành, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp giao.


Theo Đặng Thị Minh Châu- Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: