Sign In

Công tác văn phòng giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành

02/10/2015

Công tác văn phòng giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành

02/10/2015
 
Hôm qua (1/10), tại Đà Nẵng, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2015 cho lãnh đạo văn phòng, chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Văn phòng Bộ Tư pháp. Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn phòng của ngành Tư pháp, góp phần phục vụ tốt hơn sự chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động tư pháp; đảm bảo chất lượng thông tin hai chiều giữa Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự địa phương.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết, công tác văn phòng giữ một vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động hành chính nói chung và của ngành Tư pháp nói riêng. Thứ trưởng nhấn mạnh nói đến công tác văn phòng là nói đến 2 chức năng chính: chức năng tham mưu tổng hợp và chức năng phục vụ, đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của cơ quan. Thực tiễn đã khẳng định nơi nào công tác văn phòng được quan tâm đúng mức, nơi đó công tác lãnh đạo, điều hành đạt hiệu quả cao. “Lãnh đạo có nắm bắt được tình hình hay không, có bao quát được các công việc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chương trình công tác hay không, phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức xây dựng và thực hiện nhiệm vụ văn phòng” – Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đánh giá.

Do đó, Thứ trưởng yêu cầu mỗi cán bộ văn phòng phải luôn nhận thức được vai trò, vị trí của mình để tự nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, đáp ứng cao nhất yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, phải thường xuyên đổi mới phong cách và lề lối làm việc của cơ quan văn phòng, làm việc có chương trình, các khâu công tác đều có quy trình, quy chế cụ thể. Phải bám sát cơ sở, sát thực tiễn, kịp thời phát hiện các vấn đề mới nảy sinh.
Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận một số chuyên đề: Nâng cao hiệu quả thực hiện văn hóa công sở trong cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại; Một số vấn đề về xây dựng báo cáo công tác và Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp Phòng.
                                                  


Theo Vũ Vân Anh

Các tin đã đưa ngày: