Sign In

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam

22/11/2018

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam
           Chiều ngày 20/11/2018, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam. Tham dự buổi làm việc có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ thi đua - khen thưởng, Cục con nuôi. Làm việc với Đoàn có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo Cục và các đồng chí Trưởng phòng Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự tỉnh.
 
        Tại buổi làm việc, đồng chí đồng chí Bùi Đức Thái - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: Về việc: Tổng số thụ lý 3.508 việc (tăng 423 việc). Sau khi đã ủy thác, tổng số việc phải thi hành: 3.472 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành: 2.738 việc (tăng 435 việc); số chưa có điều kiện thi hành: 734 việc (giảm 07 việc). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.490việc, đạt tỷ lệ 91%. Số việc chuyển kỳ sau: 982 việc.Về tiền: Tổng số thụ lý: 184.079.780.000 đồng (giảm 14.474.199.000 đồng). Sau khi đã ủy thác, tổng số tiền phải thi hành: 183.248.411.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 158.017.829.000 đồng (chiếm tỷ lệ 86,2%); số chưa có điều kiện thi hành: 25.230.582.000 đồng (chiếm tỷ lệ 13,7%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 67.725.714.000 đồng, đạt tỷ lệ 43%. Số tiền chuyển kỳ sau: 115.522.697.000 đồng. Kết quả toàn tỉnh đạt 03/04 chỉ tiêu (vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 17,5 % về việc, 10 % về tiền; số việc có điều kiện chuyển kỳ sau giảm 5,7 %).
 

     Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo hiệu quả. Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, chỉ đạo thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các giai đoạn; tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc của công chức, người lao động được nâng cao; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên...Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là, số tiền có điều kiện chuyển sang kỳ sau tăng 16.430.614.000 đồng ; một số việc có điều kiện chưa được thi hành dứt điểm, số việc có giá trị lớn liên quan đến tín dụng ngân hàng vẫn đang trong giai đoạn giải quyết.
     Sau khi nghe các đơn vị thuộc Cục THADS báo cáo rõ hơn về hoạt động, một số khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị đề xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cũng giải đáp những vấn đề địa phương quan tâm. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ những khó khăn, điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh; ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ THADS tỉnh Hà Nam; giải đáp những kiến nghị của địa phương, đồng thời trong phạm vi thẩm quyền sẽ có biện pháp tháo gỡ. Đồng chí đề nghị Cục THADS đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với những vụ án lớn có giá trị thi hành lớn, án kinh doanh thương mại, kinh tế, tham nhũng./.
        
                                                                          Nguyễn Xuân Thắng - CVP Cục THADS tỉnh Hà Nam
 

Các tin đã đưa ngày: