Sign In

CÔNG ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

26/05/2023

CÔNG ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028
       Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Kế hoạch số 08/KH-CĐVC ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2023-208. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Chấp hành Chi bộ và Ban lãnh đạo Cục, ngày 11/5/2023, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
 
     Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cấp trên, của cấp ủy, chính quyền cơ quan Cục Thi hành án dân sự, công tác công đoàn đã có nhiều kết quả tích cực, phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của công chức, người lao động, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
 
     Tại Đại hội, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ những kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề xuất, kiến nghị và đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm, chủ yếu để phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc thúc đẩy hoạt động của ngành, đơn vị.     
     Đại hội tín nhiệm bầu 03 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028./.
- VP -

Tác giả ảnh: Trần Toản

Các tin đã đưa ngày: