Sign In

Chi cục THADS huyện Chương Mỹ cưỡng chế thi hành án chuyển giao quyền sử dụng đất

09/01/2017

Chi cục THADS huyện Chương Mỹ cưỡng chế thi hành án chuyển giao quyền sử dụng đất
Để thi hành Bản án số 02/2016/DSST ngày 20/01/2016 và thông báo số 06/2016/TBSCBSBA-TA ngày 06/09/2016 của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho thi hành khoản:
“ Buộc Bà Lâm Thị Năm và ông Đỗ Văn Ba phải tháo dỡ di chuyển toàn bộ công trình nhà, vật kiến trúc đã xây dựng trên phần diện tích đất là 103,5 m2 (gồm cả phần xây dựng trên đất lưu không đường là 3,5 m2) tại thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội để trả lại diện tích đất đã chiếm dụng cho bà Nguyễn Thị Minh và ông Trần Vũ Đình”

Chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết nội dung quyết định thi hành án, thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định.

Hết thời hạn tự nguyện thi hành án, người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án mặc dù đã được vận động thuyết phục để gia đình tự nguyện thi hành án; Căn cứ quy định của pháp luật, Chấp hành viên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với người phải thi hành án để trả lại diện tích đất đã chiếm dụng cho vợ chồng ông Trần Vũ Đình và bà Nguyễn Thị Minh; Chấp hành viên đã tổ chức hoà giải nhiều lần nhưng không có kết quả do hai bên bất đồng quan điểm.

Chấp hành viên đã thông báo cho người phải thi hành án có trách nhiệm chuyển dọn toàn bộ tài sản ra khỏi diện tích đất và giao đất cho người có tài sản. Đồng thời thông báo cho người phải thi hành án đến làm thủ tục nhận tiền mua bán đất do hợp đồng vô hiệu theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

Do người phải thi hành án không tự nguyện giao tài sản và cũng không làm thủ tục để nhận tiền trả lại do hợp đồng mua bán đất vô hiệu mặc dù đã được Chấp hành viên giải thích, vận động, thuyết phục nhiều lần, nên Chấp hành viên đã tổ chức cưỡng chế thi hành án chuyển giao quyền sử dụng đất. Ngày 28/12/2016 việc cưỡng chế thi hành án của Chi cục THADS huyện Chương Mỹ đã thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, thi hành dứt điểm Bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

    Một số hình ảnh ngày cưỡng chế:

 


Chi cục THADS huyện Chương Mỹ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: