Sign In

Chi cục THADS huyện Thanh Trì tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người mua trúng đấu giá, bảo đảm đúng pháp luật

28/06/2017

Chi cục THADS huyện Thanh Trì tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người mua trúng đấu giá,  bảo đảm đúng pháp luật
Công tác bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự giúp cho việc giải quyết giảm số vụ việc tồn đọng ở cơ quan thi hành án. Tuy nhiên, trong thực tế có trường hợp tài sản đã được bán đấu giá thành nhưng không giao được do có tranh chấp, chống đối quyết liệt, không tự nguyện bàn giao tài sản của người đang quản lý tài sản; người mua trúng đấu giá rất bức xúc. Cơ quan thi hành án dân sự đã ấn định thời hạn tự nguyện thi hành án nhưng người phải thi hành án vẫn không tự nguyện thi hành án mà tìm cách trì hoãn, trốn tránh việc thi hành án. Trong trường hợp này, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án để giao lại tài sản cho người mua trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. 
Thi hành Bản án số 56/2014/DSST ngày 22/7/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Quyết định thi hành án số 123/QĐ-CCTHA ngày 10/11/2014 và Quyết định thi hành án số 238/QĐ-CCTHA ngày 15/01/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì; khoản phải thi hành án: Ông Nguyễn Văn Thường và bà Nghiêm Thị Thục phải thanh toán cho ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Nha 20% giá trị mảnh đất là 302.056.000đồng và lãi suất chậm thi hành án và án phí.
 

 
Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên được giao giải quyết hồ sơ đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định. Đã hết thời gian tự nguyện, nhưng người phải thi hành án không tự nguyện, Chi cục THADS huyện Thanh Trì đã phối hợp cùng các cơ quan tiến hành kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thanh Trì, Hà Nội. Sau lần thông báo bán đấu giá, đã có người mua được tài sản. Người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền trúng đấu giá vào tài khoản Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì. Chấp hành viên đã thông báo kết quả trúng đấu giá cho các bên đương sự, yêu cầu người có tài sản có trách nhiệm chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người mua trúng đấu giá. Mặc dù được vận động, thuyết phục, giải thích pháp luật nhưng người có tài sản vẫn chây ỳ, chống đối, không tự nguyện giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. 
 

 
Ngày 22/6/2017, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì đã phối hợp với các cơ quan hữu quan, chính quyền xã Tả Thanh Oai tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chuyển giao  quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 09/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 3 năm 2017 để giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Việc cưỡng chế đã thực hiện thành công theo đúng kế hoạch, giải quyết xong dứt điểm 02 hồ sơ thi hành án đã tồn đọng kéo dài nhiều năm, qua nhiều Chấp hành viên tổ chức thi hành án.

Tổ chức thi hành án là một quá trình gồm nhiều thủ tục pháp lý liên quan chặt chẽ với nhau. Thủ tục ban đầu làm tiền đề cho các thủ tục tiếp theo. Thủ tục ban đầu chặt chẽ, thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự phải mềm mỏng và khôn khéo để thuyết phục, vận động người dân chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, cũng phải cương quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án mặc dù có điều kiện thi hành án và đã được động viên, thuyết phục nhưng vẫn không tự nguyện thi hành án. Có như vậy mới tổ chức thi hành dứt điểm bản án đã có hiệu lực pháp luật, bảo đảm quyền lợi của bên được thi hành án và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật./.
 
                                                                   Chi cục THADS huyện Thanh Trì

Các tin đã đưa ngày: