Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

25/01/2017

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm. Ngày 17 tháng 01 năm 2017 Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong thường vụ Quận ủy; đại diện các đồng chí Lãnh đạo Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an và lãnh đạo các  phòng, ban, ngành, cơ quan chức năng của Quận, Đồng chí Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Quận chủ trì Hội nghị.
 

 
Hội nghị đã nghe và thảo luận: Báo cáo kết quả công tác Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017. Hội nghị cũng đã đánh giá công tác phối hợp trong thi hành án dân sự rút kinh nghiệm về những tồn tại, thiếu sót phát hiện qua công tác phối hợp, quán triệt một số nội dung về thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2014; Chỉ thị số 27-CT/QU của Quận ủy Bắc Từ Liêm này 02/6/2015 về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; Quy chế số 01/2014/QCLN/CTHADS-STP-CA-TAND-VKSND ngày 02/10/2014 về phối hợp Liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; Thông tư 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự; phát biểu thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Quận.
 

 
Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; công tác phối hợp trong thi hành án, triển khai nhiệm vụ năm 2017 được nêu tại Báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án biểu dương những nỗ lực và đánh giá kết quả công tác 2016 của Chi cục THADS, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận có nhiều thuận lợi với sự quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và sự phối hợp của các ban, ngành, cán bộ, công chức Chi cục THADS phấn đấu, nỗ lực đạt chỉ tiêu được giao. Ban chỉ đạo thi hành án tổ chức các cuộc họp theo đúng quy chế, tuy nhiên để giảm bớt các cuộc họp không cần thiết nâng cao chất lượng chỉ đạo, hàng quý Ban chỉ đạo thi hành án sẽ gửi báo cáo tới từng thành viên. Trong quá trình hoạt động, mặc dù kinh phí còn hạn chế nhưng Ban chỉ đạo thi hành án đã hoạt động có hiệu quả, đã tháo gỡ và giải quyết những khó khăn vướng mắc của những hồ sơ thi hành án khi được báo cáo.
Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: