Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2017 Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm

03/08/2017

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2017 Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm
Ngày 22 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm, đồng chí Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự Quận chủ trì Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Quận.
Sau khi nghe đồng chí Chi cục trưởng Chi cục thi hành án báo cáo kết quả  công tác 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và một số vụ việc khó khăn phức tạp cần xin ý kiến của Ban chỉ đạo thi hành án,; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí  Đỗ Mạnh Tuấn – Phó bí thư quận ủy-Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận phát biểu và chỉ đạo : Ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được. Đồng chí khẳng định : Trong 9 tháng qua, Chi cục thi hành án dân sự Quận đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra (chỉ tiêu về việc đạt (65%), về giá trị đạt (17%)); thực hiện tốt việc phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các phường trong triển khai nhiệm vụ; các thành viên trong Ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ, công chức đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.Bên cạnh đó, công tác thi hành án dân sự vẫn còn gặp nhiều khó khăn (số việc và giá trị phải thi hành hằng năm đều tăng, có nhiều vụ việc giá trị lớn có tính chất phức tạp) trong khi nguồn nhân lực và kinh phí không tăng.
 

 
Để hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo giao nhiệm vụ trong thời gian 3 tháng tới đối với Chi cục thi hành án dân sự quận:   Các chỉ tiêu phải hoàn thành:Chỉ tiêu về việc: phải đạt và vượt  5% tương đương với số việc phải thi hành xong khoảng 100 việc; Chỉ tiêu về giá trị: phải đạt và vượt 13% tương đương với số tiền phải thi hành xong khoảng 15 tỉ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, UBND Quận yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự Quận và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Tập trung giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc có điều kiện thi hành án, đề cao công tác rà soát phân loại hồ sơ một cách chính xác.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Quận trong việc miễn, giảm đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật.

- Yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp tốt với Chi cục thi hành án dân sự để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự: Đồng chí Trưởng ban yêu cầu các phòng, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của UBND Quận tại Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 18/7/2016 gửi về UBND Quận (qua Chi cục Thi hành án dân sự Quận) trước ngày 15/8/2017. Yêu cầu Ban tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Phòng Tư pháp và phòng Văn hóa - Thông tin viết tin, bài tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng chính phủ trên Công thông tin điện tử Quận. Yêu cầu UBND các phường tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 18/7/2017 của UBND Quận trên đài phát thanh phường để Nhân dân biết. Đối với công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ: Yêu cầu các phòng, ngành, UBND các phường liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ và coi đây là kỷ cương hành chính để đánh giá công tác thi đua của công chức và các đơn vị.

Ban chỉ đạo thi hành án cũng cho ý kiến tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với 2 vụ việc theo đề xuất của Chi cục thi hành án.

Ban chỉ đạo cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với quyết tâm cao của các thành viên Ban chỉ đạo, sự chủ động tích cực của cán bộ công chức Chi cục thi hành án quận, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận sẽ đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao, các vụ việc khó khăn phức tạp sẽ được giải quyết dứt điểm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.
 
                                                                                    Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: