Sign In

Cụm Thi đua số 13 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

13/11/2019

Cụm Thi đua số 13 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-HĐTĐKT ngày 21/10/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, chiều ngày 08/11/2019, tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Cụm Thi đua số 13 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.
  
Đến dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội - Uỷ viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng – Theo dõi chỉ đạo Cụm Thi đua số 13 và đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Thành phố; Tham dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (đơn vị Cụm trưởng; Cùng tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Cụm Thi đua số 13.
 

 
Sau buổi chiều làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã dân chủ thảo luận và thống nhất thông qua: Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Chấm điểm thi đua, suy tôn danh hiệu thi đua, đề xuất khen thưởng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” Thành phố Hà Nội cho 04  đơn vị thành viên thuộc Cụm thi đua số 13.

Hội nghị đã nhất trí bầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm Cụm trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội làm Cụm phó Cụm thi đua số 13 năm 2020.
Hồng Loan

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: