Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS 04 tháng đầu năm năm 2019

21/02/2019

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS 04 tháng đầu năm năm 2019
Sáng ngày 19/02/2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS 04 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục THADS Thành phố chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố.
 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Cục trưởng Cục THADS Thành phố báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS 04 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác 8 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2019, Cục THADS thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc tập trung vào việc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, chỉ đạo đơn vị và Chấp hành viên, tập trung rà soát phân loại và tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác, các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo, kết quả cụ thể: về việc tổng số việc phải thi hành là 32.987 việc, trong đó đã giải quyết xong 8.737 việc/ tổng số 21.505 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 40.63%; về tiền: tổng số tiền phải thi hành là 32.616.891.839.000 đồng, trong đó đã giải quyết xong 1.417.096.843.000 đồng/tổng số 23.488.018.858.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 6.03%.

Báo cáo cũng phân tích rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại như: kết quả thi hành án dân sự của toàn thành phố Hà Nội trong 4 tháng đầu năm 2019 còn thấp, còn cách xa chỉ tiêu được giao, về việc đạt tỷ lệ 40.63% (còn thiếu 32.37% so với chỉ tiêu được giao), về tiền, đạt tỷ lệ 6.03% (còn thiếu 27,.47% so với chỉ tiêu được giao); số việc, tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn tăng cao. Những sai sót trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ mặc dù đã được hạn chế nhưng vẫn còn. Công tác triển khai tự kiểm tra nội bộ chưa đồng bộ, thiếu nền nếp. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một vài Chi cục chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đúng trọng tâm những vướng mắc. Tổ chức bộ máy chưa thật sự kiện toàn, năng lực thực thi nhiệm vụ chưa cao. Một số Chi cục có kết quả 4 tháng đầu năm 2019 còn rất thấp như: Về việc: Thạch Thất (11.37%), Chương Mỹ (19.49%), Thanh Oai (25.45%), Quốc Oai (28.65%)…Về tiền: Thanh Xuân (2.08%), Chương Mỹ (2.22%), Ba Đình (3.18%), Thạch Thất (3.60%), Hoàng Mai (3.76%), Hai Bà Trưng (4.22%), Mê Linh (4.51%), Phú Xuyên (4.60%)…Khối lượng công việc tăng nhưng biên chế không tăng là một trong những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với các cơ quan THADS Thành phố...

 
Đ/c Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng Cục THADS TP trình bày báo cáo

Sau phần báo cáo, Lãnh đạo Phòng thuộc Cục đã phổ biến, quán triệt việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức thi hành án dân sự, kế hoạch kiểm tra năm 2019 và ý kiến phát biểu thảo luận của các đơn vị. Các ý kiến đã nêu những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại; phân tích nguyên nhân, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị cụ thể với quyết tâm đạt chỉ tiêu được giao năm 2019.

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục THADS Thành phố yêu cầu các đơn vị và toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,  Bộ Tư pháp về việc phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ của đơn vị sau ngày nghỉ Tết, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

 
 
Đối với việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính, Cục trưởng đề nghị các đơn vị chủ động triển khai, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của đơn vị đã được xác định trong Kế hoạch công tác năm 2019 và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ngay từ những ngày đầu năm, tập trung xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành án; các đơn vị cần phải xây dựng kế hoạch giải quyết án trọng điểm; án có giá trị thi hành lớn, án tín dụng ngân hàng. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, các giải pháp tổ chức thi hành án, trong đó chú ý những vụ án lớn, phức tạp, những vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng, những địa bàn, đơn vị có lượng án phải thi hành lớn; tập trung chỉ đạo sát sao, có các biện pháp cụ thể giải quyết phù hợp để thi hành án đạt kết quả, trong đó cần gắn trách nhiệm cá nhân của từng Chấp hành viên, trách nhiệm của Chi cục trưởng, của Trưởng phòng và của Cục trưởng về kết quả đôn đốc, tổ chức thi hành án hàng tháng, hàng quý.
 
Đ/c Lê Xuân Hồng Cục trưởng Cục THADS TP kết luận Hội nghị

Về công tác tổ chức cán bộ: tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ chủ chốt khách quan, khả thi và hiệu quả; đồng thời nêu cao trách nhiệm làm gương của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ Chấp hành viên và công chức THADS Thủ đô liêm chính, có phẩm chất đạo đức, không làm sai lệch bản chất vụ việc, không bị tác động bởi quyền lợi riêng tư, lợi ích nhóm; thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật công chức theo phân cấp.

Kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án; nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động THADS; thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra kết hợp với việc tăng cường kiểm tra đột xuất, thông báo kết quả kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trên địa bàn.

Cũng tại Hội nghị này, với quyết tâm cao về hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua./.
Nguyễn Văn Dụng


 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: